Wiadomości

25 lat Fundacji Świętego Mikołaja i Gala „Solidarna szkoła”

Tegoroczna uroczysta gala konkursu „Solidarna Szkoła 2023” Fundacji Świętego Mikołaja miała wymiar jubileuszowy. Przypadała bowiem w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia działalności Fundacji Świętego Mikołaja. W tym roku udało się przyznać stypendia na rekordową sumę prawie miliona złotych.


Uroczysta Gala wręczenia nagród szkołom i spotkanie ze stypendystami to podsumowanie całorocznego pomagania i okazja do spotkania się w gronie osób z całej Polski, dla których idea solidarności jest realnym doświadczeniem i sposobem na budowanie świata wokół siebie. W Gali wzięli udział przedstawiciele nagrodzeni w konkursie „Solidarna Szkoła 2023”. Uroczystość objęta była również honorowym patronatem Agaty Kornhauser- Dudy, małżonki Prezydenta RP.

Joanna Paciorek i Dariusz Karłowicz przypomnieli, że konkurs Solidarna szkoła 2023 obejmował aż 97 szkół, które zebrały łącznie 454 268 zł w ramach Stypendiów św. Mikołaja, co umożliwiło ufundowanie 341 stypendiów (w sumie 963 950 zł) dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji przypominając wartości, którymi kieruje się Fundacja, odwołał się do historii prawdziwego Świętego Mikołaja, który według legendy pomógł trzem siostrom, pochodzącym z ubogiej rodziny, niemającej odpowiednich funduszy na posag. Podrzucenie trzech złotych kul, ratujących dziewczęta przed infamią, stanowi symboliczny gest solidarnej, mądrej a przede wszystkim przemyślanej pomocy innym i przede wszystkim jest wzorem Fundacji Świętego Mikołaja.

Nie bez znaczenia dla uroczystości było też miejsce. Wilanów, będący pierwotnie pałacem króla Jana III Sobieskiego, został odbudowany przez Stanisława Kostkę Potockiego, który uczynił z niego pierwsze publiczne muzeum, dając wyraz swojemu przywiązaniu do edukacji i kształtowania świadomości Polaków.

Stypendia św. Mikołaja to ważny projekt fundacji. W Polsce wiele dzieci nie ma możliwości rozwijania swoich talentów, o czym zapominamy zakładając, że reformy socjalne państwa i skok rozwojowy naszego państwa rozwiązał wszystkie problemy. 396 000 dzieci w Polsce żyje nadal w skrajnej biedzie, a kolejne 980 000 dzieci dotyka ubóstwo relatywne (Povert Watch 2023). Wśród tych dzieci mogą być także te wyjątkowo zdolne, którym wyłącznie sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie skrzydeł. Program Fundacji Świętego Mikołaja jest unikalny na skalę całej Polski ponieważ wspiera rozwój struktur oddolnego, solidarnego działania, które tak nam w Polsce potrzeba. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Szkoły – zwycięzcy konkursu „Solidarna Szkoła 2023”:

W kategorii szkół podstawowych w średnich i dużych miastach:

  1. Szkołę Podstawową nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, która zajęła I miejsce z zebraną kwotą 17 175 zł.
  2. Szkołę Podstawową nr 2 im. Danuty „Inki” Siedzikówny w Ełku, która zajęła II miejsce z zebraną kwotą 9 018 zł;
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolnych nr 2 w Krakowie, który zajął III miejsce z zebraną kwotą 4 734 zł;

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych w średnich i dużych miastach były to:

  1. III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, które zajęło I miejsce z zebraną 12 316 zł i 9 stypendiami św. Mikołaja,
  2. 2. I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, które zajęło II miejsce z zebraną kwotą 5 603 zł,
  3. I Liceum Ogólnokształcące im. księcia A. J. Czartoryskiego w Puławach, które zajęło III miejsce z zebraną kwotą 4 289 zł.

 

W kategorii szkół podstawowych na terenach wiejskich i w małych miastach były to:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, która zajęła I miejsce z zebraną kwotą 28 159 zł,

2.Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej, która zajęła II miejsce z zebraną kwotą 13 725 zł,

3.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, która zajęła III miejsce z zebraną kwotą 12 660 zł.

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach były to:

  1. Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, który zajął I miejsce z zebraną kwotą 30 937 zł,
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, które zajęło II miejsce z zebraną kwotą 20 587 zł,
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem, które zajęło III miejsce z zebraną kwotą 20 087 zł.

 

Stypendyści z mniejszych miejscowości, którzy przyjechali na Galę z mniejszych miejscowości wzięli także udział w projekcie „Tradycje świąteczne w królewskich rezydencjach” finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Dzieci wezmą udział także w dwudniowej wycieczce do Warszawy z bogatym programem kulturalnym, w tym między innymi w warsztatach kulinarnych i tanecznych w Muzeum Pałacu w Wilanowie, warsztatach plastycznych w Starej Formierni w Łazienkach Królewskich.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek, po którym laureaci i przedstawiciele Fundacji udali się do pałacu prezydenckiego na uroczyste spotkanie z Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser-Dudą. 

Galę uświetnił występ Kwartetu Amok, który otworzył wydarzenie wykonaniem Humoreski  Antonína Dvořáka i Concerto Grosso na Boże Narodzenie Arcangelo Corelliego. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców poprzedził muzyką z filmu Różowa Pantera, skomponowaną przez Henrego Manciniego. Zamknął zaś utworem He’s a Pirate z filmu Piraci z Karaibów.

Nagrody w konkursie „Solidarna Szkoła 2023” ufundowała firma Pepco, Promark Service, PVE, JBL, Jabra i SDX Group.