Pozostałe

49% Polaków wybiera kursy i szkolenia online.

Najnowsze badanie pokazuje, że Polska przekształca swoje podejście do edukacji w erze cyfrowej. Prawie połowa dorosłych już korzysta z kursów lub szkoleń online, a 31% uznaje je za bardziej efektywne niż tradycyjne metody nauczania.


Nowa fala nauki: Polacy na kursach online

W dobie gwałtownego postępu technologicznego edukacja cyfrowa w Polsce przechodzi z poziomu nowości do standardu codziennego użytku. Prawie co drugi (49%) Polak korzystał już z formy nauki online, co świadczy o znacznym przekroczeniu granic klasycznych metod nauczania. Wirtualne sale lekcyjne zyskują na popularności, stając się dla wielu głównym miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

E-learning, który kiedyś był postrzegany jako ciekawostka lub dodatek do tradycyjnej edukacji, obecnie ewoluuje w kierunku pełnoprawnej formy nauczania. Elastyczność i dostosowanie kursów online do indywidualnych potrzeb uczących się przyciągają uwagę i zainteresowanie coraz szerszej grupy osób pragnących poszerzać swoje kompetencje.

 

Efektywność e-learningu: Polska ocenia skuteczność cyfrowej edukacji

31% respondentów uważa, że edukacja cyfrowa przewyższa tradycyjne formy nauczania pod względem skuteczności. To stwierdzenie jest odzwierciedleniem rosnącego przekonania o sile i potencjale cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Spośród badanych, niemal 10% jest zdecydowanie przekonanych o wyższości e-learningu, a kolejne 21% skłania się ku tej opinii. W erze, gdzie szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych treści jest niezbędny, platformy e-learningowe oferują skuteczne narzędzia niezbędne do ciągłego kształcenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

Ten trend wskazuje na istotną zmianę w percepcji wartości edukacji online. mówi ekspert ds. e-learningu z Edukier.pl. Polacy na każdym etapie swojej kariery coraz częściej uznają kursy i szkolenia online nie tylko za alternatywę, ale i za preferowany sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Cyfrowa edukacja nie ogranicza się do zwykłego przekazu wiedzy umożliwia szybką adaptację do zmieniających się wymagań rynku i dostarcza narzędzi do budowania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie rozwijających się branżach.

 

Przewaga e-learningu: Zalety cyfrowego kształcenia

Korzystanie z kursów i szkoleń online w Polsce niesie za sobą szereg zalet, które respondenci badania “Edukacja w epoce cyfrowej” wyraźnie doceniają. Przoduje wygoda – możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, co dla 53% badanych jest kluczowym argumentem przemawiającym za e-learningiem. Znacząca oszczędność czasu, którą podkreśla 51% uczestników, stanowi kolejny ważny atut, zwłaszcza w szybkim tempie współczesnego życia.

Oszczędność pieniędzy, dla 32% respondentów, podkreśla dodatkową wartość kursów online, która pozwala na zredukowanie wydatków związanych z dojazdami czy materiałami szkoleniowymi. Szeroka dostępność tematów i materiałów oraz dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb, oba po 32%, to kolejne argumenty, które przekonują Polaków do tej formy edukacji.

Rozwój osobisty to coś, co ceni 28% ankietowanych, co pokazuje, że e-learning jest postrzegany nie tylko jako narzędzie do zdobywania i uzupełniania wiedzy fachowej, ale i jako platforma do rozwoju ogólnych kompetencji. W dalszej kolejności wśród zalet Polacy wskazywali także: możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów online (21%), dostęp do ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin (20%), aktualność materiałów (20%), możliwość nauki w międzynarodowym środowisku (15%) oraz interaktywność i różnorodność form nauczania (14%).

 

Badanie na reprezentatywnej grupie Polaków 16+ na zlecenie Edukier.pl wykonane przez SW Research (CAWI, N=808) – październik 2023. Szczegółowe wyniki: https://edukier.pl/badanie-edukacja-w-epoce-cyfrowej/

Edukier.pl to serwis internetowy poświęcony e-learningowi z bazą kursów, szkoleń i materiałów edukacyjnych online w języku polskim.

edukacja