Nowe Technologie

AI i równość płci w IT: Jak Finlandia wskazuje drogi?

„Sztuczna inteligencja, rozumiana jako narzędzie kognitywne, stanowi przełom w sposobie, w jaki podchodzimy do edukacji i pracy zawodowej. Dostępność narzędzi AI, często w niskich kosztach lub nawet za darmo, otwiera drzwi do branży IT, które były dotychczas trudniej dostępne” – stwierdziła, wskazując na potencjał AI w przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji Anu Passi Rauste z Headai podczas 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day 2023 (15.11)


W wywiadzie dla Future Collars, Anu Passi Rauste, Dyrektor Marketingu w Head.AI, czerpiąc z bogatych doświadczeń wyniesionych z fińskiego podejścia do technologii, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat roli sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłości zawodów i kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu AI na edukację i różnorodność w branży IT.

 

Futrue Collars: Jakie perspektywy i wyzwania przynosi obecność sztucznej inteligencji w naszym życiu codziennym i zawodowym, szczególnie w kontekście jej wszechobecności i postępującego rozwoju technologicznego?

Anu Passi Rauste: To właśnie stanowi istotę sprawy: Sztuczna inteligencja, choć dotychczas mogła pozostać nieco ukryta w cieniu naszej codzienności, jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. Dzięki postępowi technologicznemu i pojawieniu się nowych narzędzi, otworzyły się przed nami szerokie możliwości wykorzystania AI w naszej pracy, co niesie ze sobą ogromny potencjał. Jednakże, równie ważna jest świadomość procesu tworzenia i mechanizmów działania tych algorytmów. W naszej firmie nie tylko konstruujemy te algorytmy, lecz także etycznie wykorzystujemy zgromadzone dane. Istotne jest, aby podchodzić do tego z rozwagą i świadomością, nie dając przy tym miejsca nieuzasadnionym obawom.

 

FC: W jaki sposób sztuczna inteligencja, będąc wszechobecna i coraz bardziej dostępna, wpływa na kształtowanie ścieżek kariery, zwłaszcza dla kobiet, które aspirują do roli w branży technologicznej?

APR: Sztuczna inteligencja, rozumiana jako narzędzie kognitywne, stanowi przełom w sposobie, w jaki podchodzimy do edukacji i pracy zawodowej. Dostępność narzędzi AI, często w niskich kosztach lub nawet za darmo, otwiera drzwi do branży IT, które były dotychczas trudniej dostępne. Kluczowe jest podejście oparte na eksploracji i uczeniu się bez strachu. AI staje się więc swoistym mostem, umożliwiającym kobietom wejście i rozwój w sektorze IT, zachęcając do przełamywania barier i poszerzania horyzontów zawodowych.

 

FC: Jakie są Twoje spostrzeżeniami na temat roli i wpływu różnorodności w sektorze IT w Twoim kraju Finlandii, szczególnie z perspektywy zaangażowania kobiet?

APR: Finlandia od dawna pielęgnuje kulturę różnorodności i wzmocnienia pozycji kobiet. Aktualnie koncentrujemy się na zwiększeniu ich obecności w branży IT, co jest dla nas priorytetem. Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości dla kobiet, ułatwiając im wejście i rozwój w różnych obszarach technologii, w tym także w IT. Jest to dla nas kluczowy element strategii promowania różnorodności w sektorze technologicznym.

 

FC: Jakie są doświadczenia i podejście Finlandii w zakresie wdrażania AI w administracji publicznej, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi?

APR: W Finlandii skupiamy się na tworzeniu programów, które integrują AI z administracją publiczną, z naciskiem na humanistyczne i zaufane podejście do tej technologii. Staramy się podążać za globalnymi trendami, jednocześnie zwracając uwagę na etyczne i bezpieczeństwa aspekty AI. Jest to proces, w którym równoważymy potrzebę innowacji z koniecznością regulacji i ochrony danych. Dążymy do tego, aby nasze działania w tej dziedzinie były przykładem dla innych krajów europejskich.


Głębokie zrozumienie AI – klucz do przyszłości

Sztuczna inteligencja (AI) przestaje być tylko elementem futurystycznych wizji, stając się kluczowym narzędziem kształtującym naszą rzeczywistość zawodową. W szczególności, znaczenie AI jest podkreślane w kontekście przyszłości zawodów i rozwoju kompetencji, a także w roli, jaką może odegrać w kształtowaniu kariery zawodowej kobiet w branży IT.

Anu Passi Rauste, Business Officer i CMO w Headai, podczas wydarzenia Women in IT Day, zwróciła uwagę na możliwości, jakie AI oferuje w przewidywaniu przyszłych trendów zawodowych i rozwoju kompetencji. „Sztuczna inteligencja może nam pomóc w prognozowaniu, jakie zawody i kompetencje będą potrzebne w przyszłości… programować ścieżkę edukacji i mentoring,” mówiła.

Monika Mrówka z Accenture podkreśliła, jak AI rewolucjonizuje procesy w dużych firmach, szczególnie w obszarze usług i sprzedaży. „AI złamała kod ludzkiego języka… Pozwala to na zminimalizowanie monotonnych, żmudnych zadań w naszej pracy,” zauważyła, wskazując na rosnące możliwości wykorzystania AI.

 

AI jako narzędzie wspomagające edukację i rozwój

Anu Passi Rauste podkreśliła także, że technologia AI jest narzędziem wspomagającym, oferującym nowe szanse i zasoby. „Mamy do czynienia z naturalną zmianą, widząc, jak edukacja może skorzystać na sztucznej inteligencji,” stwierdziła, wskazując na potencjał AI w przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji.

 

Rola AI w branży IT i wpływ na kobiety

Akanksha Goel, założycielka i CEO Socialize oraz Vice President w Plus Company, zaznaczyła, że „Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale pracownicy zostaną zastąpieni tymi, którzy rozumieją branżę AI”. Jej wypowiedź rzuca światło na znaczenie adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy, a także na możliwości, jakie otwiera to dla kobiet w IT.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stanforda rzucają nowe światło na potencjał sztucznej inteligencji w przekształcaniu środowiska pracy. Zgodnie z ich ustaleniami, implementacja narzędzi opartych na AI, takich jak czat GPT, może prowadzić do znaczącego wzrostu wydajności na wielu stanowiskach, nawet o 20%. Ten znaczący skok wydajności podkreśla, jak sztuczna inteligencja może optymalizować procesy pracy, a zarazem otwiera przed pracownikami nowe, ekscytujące możliwości zawodowe.

Dalej idąc, te dane z Uniwersytetu Stanforda podkreślają, jak AI przekształca tradycyjne podejście do pracy, wprowadzając innowacje i twórcze rozwiązania, które wcześniej były nieosiągalne. W erze, gdzie AI nie ogranicza się już tylko do automatyzacji rutynowych zadań, ale staje się katalizatorem dla kreatywności i innowacji, otwierają się nowe horyzonty dla osobistego i zawodowego rozwoju. Szczególnie dla kobiet w branży technologicznej, AI może stać się narzędziem umożliwiającym przekroczenie tradycyjnych barier i otwarcie drogi do innowacyjnych ścieżek kariery, tworząc tym samym przestrzeń dla różnorodności i nowych perspektyw w sektorze technologii.