Biznes

Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej na drodze do cyfrowej przyszłości

Firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przywiązując dużą wagę do procesów cyfryzacji i rozwiązań chmurowych, coraz bardziej interesują się korzystaniem z odnowionych urządzeń biurowych. Wiele decyzji administracyjnych podejmowanych jest w oparciu o dążenie do wykorzystywania zrównoważonych, a jednocześnie funkcjonalnych rozwiązań. Wynika to z badań zrealizowanych na zlecenie firmy Canon na rynku polskim, czeskim i węgierskim, przeprowadzonych jesienią 2023 roku.


Cyfryzacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Badania wykazują ogólne tendencje związane z podejściem do cyfryzacji i używania sprzętów biurowych przez przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają korzyści płynące z technologii chmurowych.

W Polsce największy odsetek respondentów deklaruje korzystanie z usług chmurowych od dłuższego czasu, szczególnie w dużych firmach (56% vs 40% średnich firm). W Czechach ponad połowa przedsiębiorstw (58%) korzysta z usług chmurowych, a 40% z nich robi to od dłuższego czasu. Na Węgrzech 51% MŚP używa rozwiązań chmurowych do zarządzania dokumentacją, głównie firmy z siedzibą w Budapeszcie, zatrudniające ponad 50 pracowników.

Motywy wdrożenia usług chmurowych

Polskie firmy decydują się na usługi chmurowe, realizując długoterminową strategię cyfryzacji (60% dużych firm vs 44% średnich) i dążąc do oszczędności materiałów eksploatacyjnych (44%). Czeskie firmy również wskazują na długoterminową strategię (70%) i chęć oszczędności (65%).

Przechowywane dane w chmurze

Rodzaj danych przechowywanych w chmurze różni się między krajami. Polskie firmy najczęściej przechowują oceny pracowników i e-maile (42% i 38%). Na Węgrzech najczęściej przechowywane są rachunki i umowy (32% i 31%). Czeskie firmy przechowują głównie bazy danych (71%) i e-maile (30%), rzadziej raporty biznesowe (48%), faktury (44%) i umowy (37%).

Ekonomiczność i zrównoważony rozwój

Firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stawiają na ekonomiczność i zrównoważony rozwój przy wyborze sprzętu biurowego. W Polsce 75% respondentów zwraca uwagę na niskie zużycie energii i atramentów/tonerów, a 30% dużych firm uznaje efektywność za kluczową. W Czechach ekonomiczność jest istotna dla 80% respondentów.

Na Węgrzech 29% firm uważa zrównoważony rozwój za ważny przy wyborze sprzętu. W Czechach aż 86% respondentów wskazuje na znaczenie energooszczędnego sprzętu biurowego, a w Polsce 55% firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich bardzo ważny.

Szkolenia pracowników

W Polsce 61% średnich i dużych firm oferuje programy szkoleniowe lub wsparcie techniczne dla pracowników korzystających ze sprzętu biurowego. Na Węgrzech tylko 22% MŚP zapewnia takie szkolenia.

Zrównoważone działania producentów

Czeskie firmy przy zakupie sprzętu biurowego zwracają uwagę na zrównoważone działania producenta. Dla 22% czeskich firm zrównoważony rozwój nie ma znaczenia przy zakupach. W Polsce 85% firm uwzględnia zrównoważone parametry produktu i działania producenta przy zakupie nowego sprzętu.

Zainteresowanie odnowionym sprzętem biurowym

Polskie firmy są bardziej zainteresowane odnowionym sprzętem biurowym niż czeskie. Odnowiony sprzęt mógłby stanowić produkt pierwszego wyboru dla 24% polskich firm, ale tylko dla 4% czeskich firm. Jednak 29% czeskich firm deklaruje gotowość do dodania odnowionego sprzętu do istniejącej floty, w porównaniu do 48% firm polskich. 34% czeskich firm nie ufa odnowionym urządzeniom i zamierza kupować wyłącznie nowe produkty, podczas gdy tylko 7% polskich firm podziela to stanowisko.

Wnioski

Z badań wynika, że firmy z Europy Środkowo-Wschodniej kładą coraz większy nacisk na cyfryzację oraz ekonomiczne funkcjonowanie urządzeń biurowych. Rosnące zainteresowanie odnowionym sprzętem biurowym świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej przedsiębiorstw w tym regionie. Firmy doceniają korzyści płynące z technologii chmurowych i starają się wdrażać zrównoważone praktyki w codziennym funkcjonowaniu.

Metodologia badań

Badania przeprowadzono jesienią 2023 roku. W Polsce agencja K+ Research by Insight Lab wykorzystała metodologię CATI na próbie 200 osób (przedstawiciele średnich i dużych firm). W Czechach agencja STEM/MARK przeprowadziła badanie na próbie 100 osób metodą CATI. Na Węgrzech firma KANTAR Hoffmann Ltd. zapytała 300 osób metodą CATI.