BiznesNowe Technologie

FORMY WTRYSKOWE – PROCES KONSTRUKCJI I BUDOWY W FORMY W ASPEKCIE KONTROLI PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Właściwe ustawienie formy i procesu wtrysku jest początkiem produkcji i od nich zależy jakość wyrobów oraz opłacalność wytwarzania. Rosnące wymagania dotyczące jakości i wydajności wytwarzania oraz ograniczenia odpadu powodują, że coraz częściej ustawiona produkcja jest wykonywana bez przerwy w sposób automatyczny i jest nadzorowana oraz rejestrowana przez wewnętrzny system komputerowy.

 

Zanim jednak forma wtryskowa będzie mogła rozpocząć swoją pracę na produkcji musimy znaleźć odpowiednią narzędziownią jak np. Pawform , która wykonana bez problemu tego typu narządzie. Firma Pawform od lat specjalizuje się w konstrukcji, budowie oraz modyfikacji form wtryskowych. Co ważniejsze w zakresie tworzenia nowych narzędzi oferujemy nie tylko etap budowy samej formy , ale także kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie całego projektu, który umożliwia klientom, pełen wgląd  w projekt na każdym  jego etapie. Działając w branży  motoryzacyjnej, udało się wypracować schemat realizacji projektu, który pozwala w sposób bardzo przejrzysty prezentować każdy etap procesu konstrukcji czy budowy formy wtryskowej.

Wyróżniamy główne informacje, które są bardzo istotne w czasie budowy formy wtryskowej są to: finalna geometria detalu, dedykowana wtryskarka na której będzie pracowała forma: typ maszyny, rodzaj wyposażenia i plan podłączeń określany przez technologa. W przemyśle znajduje się wiele typów  wtryskarek różniących się budową mechaniczną i systemem sterowania.  Istotne są też tworzywo, karta charakterystyki oraz informacją o zalecanych parametrach przetwórczych. Istnieje jeszcze kolejny aspekt konstrukcji formy ustalany z klientem: są to miedzy innymi rodzaj detalu, jakie jest przeznaczenie detalu, czy detal jest wizualny czy techniczny, i czy będzie ewentualnie obciążany w trakcie normalnej pracy formy.  Jeśli chodzi o detale wizualne, definiujemy tam główne powierzchnie widoczne, na których nie może być widać żadnych defektów wizualnych, które mogą wynikać z przyjętego punktu wtrysku czy położenia wypychaczy. Musimy tez ustalić z klientem rodzaj faktury, który będzie zastosowany jak będziemy nanosić  teksturę, kto ma być dostawcą usługi fakturowania formy.

Wszystkie informację powyżej są bardzo istotne, aby prawidłowo zaplanować dalsze prace konstrukcyjne i wykonawcze związane z formą wtryskową, prawidłowo należy opracować koncepcję formy oraz przygotować szczegółowy harmonogram projektu.  Wstępnym etapem do konstrukcji formy wtryskowej,  a w dalszych krokach do jej wykonania potrzebne jest przeprowadzenie analizy DFM,  samego wyrobu oraz przeprowadzenie symulacji wtrysku.

W coraz większym stopniu zwłaszcza przy produkcji wyprasek technicznych do właściwego ustawienia ruchów mechanicznych wtryskarki oraz parametrów technologicznych wymagane jest właściwe przygotowanie zawodowe i przeszkolenie w dziedzinie programowania procesu. Przy projektowaniu musimy uwzględnić wymagania klienta odnośnie jakości detalu oraz aspektów wizualnych, przeprowadzamy analizę DFM, która da nam odpowiedź na pytanie czy detal jest możliwy do wykonania czy nie. Symulacja wtrysku pozwala nam ocenić czy punkt wtrysku, który został przyjęty  jest bezpieczny pod kątem powstawania linii łączenia, pułapek powietrznych czy defektów związanych z lokalnym rozkładem  temperatury.  Symulacja wtrysku jest istotnym elementem całego procesu  projektowego formy wtryskowej, pozwala ocenić czy przyjęty punkt wtrysku jest bezpieczny pod kątem powstawania linii łączenia, pułapek powietrznych czy defektów związanych z lokalnym rozkładem temperatury Analizując czas chłodzenia wypraski jesteśmy w stanie wykryć niedoskonałości w konstrukcji detalu wynikające z lokalnych zgrubień ścianek, dzięki czemu pomagamy klientom redukować czas cyklu oraz poprawiać jakoś związaną z deformacjami czy defektami wizualnymi.

 

Usystematyzowany proces konstrukcji formy wtryskowej, pozwala nam szybciej rozwiązywać napotkane trudności związane z danym etapem konstrukcji narzędzia. Bieżące konsultacje z klientem, lub docelową wtryskownią odnośnie sposobu pracy formy czy możliwości produkcyjnych, pozwalają nam uniknąć opóźnień w trakcie procesu konstrukcyjnego.

 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z profesjonalnych usług projektowania lub budowy formy wtryskowej, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Budowa form wtryskowych

moldex3d autodesk moldflow

formy wtryskowe 

projektowanie detali 

narzędziownia 

formy wtryskowe bydgoszcz

narzędziownia Bydgoszcz