BiznesPozostałe

Jak bezpiecznie transportować rośliny spoza UE?

Okres wakacyjny sprzyja podróżom zarówno bliższym, jak i dalszym. W trakcie eksploracji egzotycznych miejsc można natrafić na piękne rośliny, które chciałoby się mieć w domu lub ogrodzie. Jednak dla własnego dobra warto unikać przywożenia roślin lub produktów roślinnych spoza granic Unii Europejskiej. Jeśli zdecydujesz się sprowadzić roślinę z podróży, zapoznaj się z unijną kampanią #PlantHealth4Life.


Wracasz z podróży spoza UE? Upewnij się, że nie wwozisz do Polski żadnych roślin, kwiatów, nasion, owoców ani warzyw. Każda taka pamiątka może posłużyć jako transport dla szkodników lub chorób, które mogą zagrażać zdrowiu lokalnych roślin uprawnych, ogrodowych i domowych. Aby chronić nasze rolnictwo i środowisko, pozostaw rośliny i produkty roślinne w miejscach ich pochodzenia. Szkodniki roślin odpowiadają za nawet 40% zniszczeń w uprawach żywnościowych na świecie oraz straty w handlu produktami rolnymi wynoszące ponad 220 miliardów dolarów rocznie.

Konsekwencje przywożenia roślin

Nawet jeśli chcesz przywieźć tylko jedną roślinę na własny użytek, zastanów się nad możliwymi konsekwencjami i dowiedz się, jakie zasady obowiązują w danym kraju. Prawo nie przewiduje odstępstw od przepisów dotyczących importu do celów prywatnych, niezależnie od ilości towaru. Spełnienie wymogów formalnych oraz kontrola fitosanitarna gwarantują, że rośliny są zdrowe i nie zostaną skonfiskowane ani zniszczone przy wwozie na terytorium UE.

Kampania #PlantHealth4Life

Jeśli nadal uważasz, że przywiezienie jednej rośliny z wakacyjnych wędrówek nie będzie miało negatywnych skutków, zapoznaj się z kampanią #PlantHealth4Life. Kampania ta zwraca uwagę na związek między kondycją roślin a naszym codziennym życiem. Szkodniki i choroby roślin wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarkę i środowisko. Zdrowe rośliny są kluczowe dla produkcji zdrowej żywności oraz zrównoważonej przyszłości. Wszyscy możemy odgrywać ważną rolę w dbaniu o zdrowie roślin. Dołącz do kampanii #PlantHealth4Life i dowiedz się, co możesz zrobić, aby poprawić kondycję roślin i chronić swoją społeczność.

Jak przewozić rośliny do UE?

Osoby planujące przywóz roślin do UE w celach handlowych muszą posiadać świadectwo fitosanitarne, wystawione przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia. Należy również zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych prowadzonym przez lokalnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestracja odbywa się na wniosek podmiotu. Po rejestracji podmiot importujący do celów komercyjnych powinien założyć konto w systemie TRACES NT jako Europejski Rejestrowany Podmiot Profesjonalny (EURPO). Konto musi być potwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora.

W przypadku importu do celów prywatnych rejestracja w rejestrze podmiotów profesjonalnych nie jest obowiązkowa. Osoba importująca powinna mieć jednak konto w systemie TRACES NT jako podmiot europejski inny niż zarejestrowany operator (EUPO). Konto takie jest darmowe i nie wymaga potwierdzenia ważności przez Inspektora.

Procedury i obowiązki przy imporcie roślin

Każda przesyłka roślin przeznaczonych do sadzenia oraz niektórych warzyw i owoców (np. papryki, bakłażanów, owoców cytrusowych, warzyw korzeniowych) wprowadzana na terytorium UE, zarówno w celach komercyjnych, jak i na własny użytek, musi zostać zgłoszona do granicznej kontroli fitosanitarnej w wyznaczonym Punkcie Kontroli Granicznej. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu TRACES NT, poprzez wypełnienie pierwszej części dokumentu CHED-PP przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę.

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer lub osoba przez niego wyznaczona, np. agent celny. Graniczna kontrola fitosanitarna jest odpłatna, a opłata zależy od ilości i rodzaju importowanego towaru. Więcej informacji na temat obsługi systemu TRACES NT można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakładkach: Co robimy > Eksport i Import > TRACES.

Niedopełnienie powyższych zasad może skutkować zatrzymaniem przesyłki, jej odesłaniem do miejsca pochodzenia lub zniszczeniem, co wiąże się z kosztami ponoszonymi przez importera. Rośliny przewożone nielegalnie w bagażu osobistym, ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową, zostaną skonfiskowane, a na właściciela może zostać nałożona kara finansowa.

Zasady, których warto przestrzegać

Przestrzeganie zasad importu roślin pozwala uniknąć problemów. Zanim zdecydujesz się przywieźć rośliny z wakacji, zastanów się, czy warto ryzykować. Może lepiej zrezygnować z egzotycznego okazu, aby nie stracić pozostałych roślin domowych z powodu przywiezionego szkodnika? Kampania #PlantHealth4Life przypomina: „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”.