BiznesGospodarka

Kwestia dekarbonizacji na celowniku inwestorów.

W ostatnich latach dekarbonizacja stała się jednym z głównych tematów zainteresowania inwestorów na całym świecie. To zjawisko jest wynikiem kilku kluczowych czynników: zmian regulacyjnych, korzyści ekonomicznych oraz rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju w oczach klientów i konsumentów.


Legislacja i regulacje

Wiele rządów na całym świecie, nie tylko w Europie, wprowadza przepisy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla, co zmusza firmy do dostosowania się do nowych norm. W Polsce, od 2027 roku, ograniczanie emisji CO2 w budownictwie stanie się obowiązkowe, co wynika z nowelizacji tzw. dyrektywy budynkowej. Nowe przepisy będą wymagały analizy emisji CO2 z całego cyklu życia budynków – od pozyskania surowców, przez budowę i użytkowanie, aż po rozbiórkę i ponowne wykorzystanie materiałów. Ponadto, producenci wyrobów budowlanych będą musieli dostarczać informacje o wpływie swoich produktów na środowisko oraz projektować je w sposób umożliwiający łatwe ponowne wykorzystanie.

Dla inwestorów zgodność z nowymi przepisami zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i unikanie potencjalnych kar. Andrzej Przesmycki, CEO w PM, firmie świadczącej usługi inwestora zastępczego, zauważa: „Inwestowanie w zrównoważone budownictwo przyczynia się także do obniżenia kosztów operacyjnych, dzięki niższym rachunkom za energię i mniejszym wydatkom na utrzymanie i konserwację budynku”. Wzrost wartości nieruchomości oraz poprawa wizerunku firmy to kolejne korzyści doceniane przez ekologicznie świadomych inwestorów.

Korzyści ekonomiczne

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja budynków często prowadzą do znacznej redukcji kosztów operacyjnych. Inwestycje w technologie poprawiające efektywność energetyczną, takie jak nowoczesne systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), oświetlenie LED oraz izolacje termiczne, zmniejszają zużycie energii, co prowadzi do niższych rachunków za energię. Ponadto, dekarbonizacja budynków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, może dodatkowo obniżyć koszty operacyjne, zmniejszając zależność od tradycyjnych źródeł energii.

Zainteresowanie klientów

Korzyści finansowe wynikające z efektywności energetycznej i dekarbonizacji nie ograniczają się tylko do oszczędności na rachunkach. Budynki spełniające wysokie standardy energetyczne często osiągają wyższe wartości rynkowe, co może prowadzić do większych zysków z wynajmu lub sprzedaży. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na ekologiczne praktyki firm, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Firmy inwestujące w dekarbonizację budynków mogą zyskać przewagę konkurencyjną i poprawić swój wizerunek.

Budynki z certyfikatem, np. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), są postrzegane jako bardziej prestiżowe i przyciągają najemców oraz inwestorów, dla których zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko są coraz bardziej istotne. Andrzej Przesmycki z PM wyjaśnia: „Certyfikat BREEAM jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych standardów oceny ekologicznej budynków na świecie. Jego posiadanie świadczy o wysokiej jakości budynku pod względem zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowników”. Certyfikowane budynki często osiągają wyższe ceny najmu oraz wartości sprzedaży ze względu na bardziej efektywną eksploatację.

Innowacje technologiczne

Rozwój nowych technologii, takich jak pompy ciepła czy materiały budowlane o niskiej emisji dwutlenku węgla, sprawia, że dekarbonizacja budynków staje się bardziej dostępna i opłacalna. Główne wyzwania związane z dekarbonizacją obejmują emisje związane z materiałami budowlanymi, takimi jak stal i beton, które dominują w emisjach wbudowanych. W redukcji tych emisji mogą pomóc recykling istniejących budynków i wybór materiałów sekwestrujących węgiel, takich jak drewno.

Projekty modernizacji i nadawania nowych funkcji istniejącym obiektom, określane mianem „adaptive reuse”, również odgrywają istotną rolę. Andrzej Przesmycki zaznacza: „Adaptive reuse to ponowne użycie i adaptacja do nowych potrzeb nie tylko zabytków czy obiektów historycznych, ale także współczesnych realizacji”. Inwestorzy chętnie korzystają z tej możliwości, dostosowując istniejące obiekty do obecnych potrzeb rynku, co prowadzi do powstania komfortowych apartamentowców cieszących się dużym zainteresowaniem kupujących.

Podsumowując, dekarbonizacja budynków to nie tylko odpowiedź na regulacje prawne, ale także strategiczny krok przynoszący korzyści ekonomiczne i poprawiający wizerunek firmy. Wzrost efektywności energetycznej, redukcja kosztów operacyjnych oraz rosnące zainteresowanie klientów ekologicznie zrównoważonymi praktykami sprawiają, że inwestycje w dekarbonizację stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów.