BiznesInne

Najczęstsze błędy zarządzania

man 4308498 640
Zarządzanie jest trudną sztuką, ponieważ potrzeba podejmować decyzje na podstawie niepełnych i często dwuznacznych danych na temat niepewnej przyszłości. Dodatkowo konsekwencje teraz podjętych wyborów mogą ujawnić się za jakiś bliżej lub bardziej odległy czas. Zadanie dodatkowo utrudnia konieczność jasnego zakomunikowania obranych celów i zmotywowania zespołu do skutecznego działania. Poniżej kilka najczęściej popełnianych błędów zarządzania nie tylko przez początkujących kierowników.

 

 

 

 

 

 

  • Zosia samosia, czyli strach przed delegowaniem uprawnień
  • Krótkowzroczność decyzji
  • Jednostka niezależna, czyli dbanie tylko o siebie
  • Odcięcie na „Olimpie” przez struktury organizacyjne

 

Zosia samosia, czyli strach przed delegowaniem uprawnień

Przekonanie o tym, że coś zrobi się najlepiej, że inni zrobią inaczej lub gorzej, lub co gorsza nie dotrzymają terminów bardzo negatywnie wpływa na pracę zespołu. Dla pracowników podległych jest to często sygnał, że nie ufamy im. Dodatkowo prezentując postawę mędrca, który wszystko wie i nie przyjmuje innego punktu widzenia zabija motywację i kreatywność zespołu. Doprowadzić to może do przepracowania takiej osoby i obniżenia wyników, a także dodatkowego stresu i większej ilości popełnianych błędów. Delegowanie obowiązków i uprawnień nie narusza autorytetu kierownika. Przeciwnie pokazuje zaufanie budując atmosferę sprzyjającą kreatywności i efektowi synergii. Dodatkowy atutem będzie więcej czasu na to co naprawdę ważne, czyli planowanie przyszłości.

 

Krótkowzroczność decyzji

To chyba najczęściej popełniany błąd zarządzania w wielu firmach. Pogoń za realizacją planu produkcji lub założonych celów i gaszenie pojawiających się pożarów sprawia, że na nic innego nie ma już czasu. Przez to nie można należycie przeanalizować przyczyn powstawania awarii lub ogólnego otoczenia mającego wpływ na podejmowane decyzje. Pośpiech jest złym doradcą. Decyzje skierowane na zażegnanie aktualnego kryzysu mogą w konsekwencji spowodować znacznie większy lub sprawią, że problem będzie notorycznie powracał zaburzając normalne funkcjonowanie. Skupienie na celach bieżących odbiera organizacji możliwość przeanalizowania i przygotowania się na niebezpieczeństwa czające się w dalszym horyzoncie czasowym.

 

Jednostka niezależna, czyli dbanie tylko o siebie

Błąd ten jest dość powszechnie popełniany w ramach kadry zarządzającej. Charakteryzuje się postrzeganiem podległego obszaru jako autonomicznej części firmy bez powiązań z resztą. Skutkiem takiego postępowania jest otwarta droga do konfliktów z pozostałymi różnorzędnymi kierownikami i przerzucaniem winy zamiast rozwiązywaniem problemów. Cierpi na tym cała organizacja, gdyż problem powstający na jednym obszarze może pojawiać się lub zaburzać pracę na innym. Niektórych problemów nie da się rozwiązać w pojedynkę.

 

Odcięcie na olimpie przez struktury organizacyjne

Jest to poważny błąd zarządzania popełniany w niemal każdej firmie. W pewnym momencie w skutek delegacji kompetencji dochodzi do wyodrębnienia osób zaufanych, które są odpowiedzialne za selekcję i przekazywanie informacji. Skutkiem tego jest odcięcie od rzeczywistego funkcjonowania organizacji, a w konsekwencji ograniczenie dostępnych danych. Wielu podwładnych ulega strachowi przed przekazywaniem złych informacji i podkoloryzowaniem wyników w nadziei, że niedługo uda się nadrobić zaległości. Jednak problemy często narastają zamiast wygasać, skutkiem czego kierownik dowiaduje się o nich za późno na działanie lub gorzej – od osób trzecich.

 

Podsumowanie

Istnieje wiele błędów w zarządzaniu organizacją. Te wyżej wymienione jak i inne mają ogromy wpływ na działanie organizacji. Ich znajomość pozwolić może na uniknięcie konfliktów i sprawne zarządzanie firmą. Nie unikniemy wszystkich, możemy tylko zminimalizować częstotliwość ich występowania. Dzięki temu praca kierownika będzie przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca.