Biznes

Najlepsze Konkursy Dotacyjne dla Firm Deep-Tech

Rok 2024 to kolejna okazja dla firm z sektora deep-tech, by pozyskać finansowanie na swoje innowacyjne projekty. Konkursy dotacyjne stanowią nie tylko źródło środków finansowych, ale również szansę na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej. Oto kilka najciekawszych propozycji konkursów, które warto wziąć pod uwagę w 2024 roku:

Ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych instrumentów finansowania dla firm deep-tech w Polsce. Konkursy organizowane w ramach FENG oferują wsparcie finansowe na projekty badawczo-rozwojowe, charakteryzując się wysoką intensywnością wsparcia. W 2024 roku przewidziane są kolejne nabory wniosków, co stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorstw z sektora deep-tech na pozyskanie środków na rozwój swoich innowacyjnych projektów.

 

European Innovation Council (EIC)

Dla firm poszukujących wsparcia na arenie europejskiej, European Innovation Council (EIC) oferuje różnorodne narzędzia finansowania. Programy EIC wspierają najbardziej obiecujących europejskich innowatorów w realizacji przełomowych projektów obarczonych wysokim ryzykiem. W ramach EIC dostępne są konkursy dotacyjne, które mogą stanowić istotną szansę dla firm deep-tech na pozyskanie środków na rozwój swoich projektów.

 

Konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów

Fundusze Europejskie dla Regionów oferują szereg konkursów dotacyjnych dla firm deep-tech, które działają w obszarze rozwoju regionalnego. Konkursy te obejmują różnorodne obszary tematyczne, takie jak innowacje technologiczne, energetyka czy ochrona środowiska. Udział w konkursach Funduszy Europejskich dla Regionów może stanowić istotną szansę dla firm deep-tech na pozyskanie finansowania na rozwój swoich innowacyjnych projektów.

 

Konkursy krajowe w obszarze B+R

W Polsce istnieje szereg konkursów krajowych, które adresowane są do firm działających w obszarze badań naukowych i rozwojowych. Konkursy te oferują wsparcie finansowe na realizację projektów badawczo-rozwojowych, rozwój innowacyjnych technologii oraz transfer technologii. Udział w konkursach krajowych może stanowić cenną szansę dla firm deep-tech na pozyskanie finansowania na rozwój swoich projektów.

 

Podsumowanie

W roku 2024 przedsiębiorstwa z sektora deep-tech mają szansę skorzystać z różnorodnych konkursów dotacyjnych, które oferują wsparcie finansowe na rozwój ich innowacyjnych projektów. Ścieżka SMART w ramach FENG, programy European Innovation Council, konkursy Funduszy Europejskich dla Regionów oraz konkursy krajowe to tylko niektóre z propozycji, na które warto zwrócić uwagę. Dla firm działających w obszarze deep-tech, udział w tych konkursach może być kluczowy dla dalszego rozwoju i osiągnięcia sukcesu na rynku.