Biznes

Nie ma wysokiej jakości bez zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość pracy, obsługę klienta i produkowane towary. Tomasz Szklarski, współzałożyciel Zmotywowani.pl i platformy Enpulse do badania zaangażowania pracowników, podkreśla nierozerwalny związek między jakością a zaangażowaniem w biznesie.


Definicja zaangażowania

Zaangażowanie to nie tylko motywacja do wykonywania obowiązków, ale także entuzjazm, gotowość do nauki i chęć dzielenia się wiedzą. Zaangażowany pracownik inspiruje innych, co przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu. Co więcej, badania pokazują, że zaangażowani pracownicy chorują rzadziej niż mniej zmotywowani koledzy.

Wpływ na wyniki finansowe

Raport Instytutu Gallupa „State of the Global Workplace” wskazuje, że firmy z zaangażowanymi pracownikami notują o 21% wyższą rentowność i o 17% wyższą produktywność. Optymalizacja kosztów i większa efektywność to marzenie każdej firmy, dlatego motywowanie pracowników jest priorytetem.

Granica między zaangażowaniem a przepracowaniem

Nadmierne zaangażowanie może prowadzić do zmęczenia i emocjonalnego wyczerpania, a stąd już krok do wypalenia zawodowego. W Polsce syndromem wypalenia może być zagrożona nawet połowa pracowników. Przepracowanie ma negatywne skutki, dlatego istotne jest, by firmy monitorowały zaangażowanie i dbały o równowagę między pracą a odpoczynkiem.

Zarządzanie jakością i ludźmi

Jakość produktów i usług jest kluczowa dla pozycji firmy na rynku, a pracownicy są najcenniejszym zasobem. Norma ISO 10018 zawiera wytyczne dotyczące zarządzania zaangażowaniem pracowników w kontekście zarządzania jakością, co podkreśla, że te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane.

Zaangażowanie a jakość w różnych sektorach

W firmach usługowych, takich jak telecentra, poziom zaangażowania pracowników wpływa na jakość obsługi klienta i wizerunek firmy. W firmach produkcyjnych zaangażowanie przekłada się na staranność i uważność pracowników, co zmniejsza liczbę wypadków i naruszeń BHP oraz podnosi jakość produktów. Na przykład, bardziej zaangażowani pracownicy w fabrykach porcelany malują wzory staranniej niż mniej zaangażowani.

Monitorowanie i mierzenie jakości

Aby zarządzać jakością, należy mierzyć jej poszczególne składowe, które różnią się w zależności od firmy. W usługach może to być odbiór firmy przez klientów, a w produkcji liczba odrzuconych produktów. Monitorowanie tych elementów pozwala ocenić efektywność działań i dostosować strategie zarządzania.

Mierzenie zaangażowania

Zaangażowanie pracowników powinno być regularnie badane i mierzone, aby utrzymać równowagę. Zbyt małe zaangażowanie przynosi straty, a zbyt duże prowadzi do wypalenia zawodowego. Regularne pomiary zaangażowania umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany i utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji w zespole.

Podsumowanie

Zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla wysokiej jakości pracy i efektywności firmy. Zarządzanie zaangażowaniem wymaga równowagi, monitorowania i odpowiednich strategii, aby uniknąć przepracowania i wypalenia zawodowego. Firmy, które inwestują w motywowanie i angażowanie swoich pracowników, osiągają lepsze wyniki finansowe i wyższą jakość swoich produktów oraz usług.