BiznesGospodarkaNowe Technologie

Oprogramowanie MES – jakie korzyści przynosi w procesie produkcji?

System MES jest narzędziem pozwalającym na większą kontrolę nad produkcją, a dzięki temu optymalną wydajność przedsiębiorstwa. Manufacturing Execution System (MES) jest systemem informatycznym służącym do realizacji produkcji, monitorowania procesów z nią związanych oraz pozyskiwania niezbędnych informacji o stanie i jakości produktów. Wiele osób decyduje się na wprowadzenie w swoich przedsiębiorstwach tego systemu, gdyż daje on dużo korzyści.

Czym jest oprogramowanie MES?

System MES jest programem informatycznym, który prezentuje dane w czasie rzeczywistym, dlatego też możliwe jest bardzo szybkie reagowanie na wszelkie zdarzenia, które mogą zahamować proces produkcji. System MES będzie bowiem informował o nieplanowanym przestoju, awarii oraz o spadku wydajności w porównaniu z poprzednim okresem. Oprogramowanie MES posiada wiele funkcji, dzięki którym przetwarza dane bezpośrednio zbierane z hali produkcyjnej. Zaawansowana technologia systemu MES pozwala informować o:

 • kolejce zadań produkcyjnych – dzięki takiej informacji planowanie i kontrolowanie poszczególnych etapów procesu produkcji jest dużo łatwiejsze. Pracownicy mają bowiem większą kontrolę nad zleconymi zadaniami dla każdej z maszyn i w razie konieczności mogą zwiększyć lub zmniejszyć obłożenie poszczególnych urządzeń,
 • przestojach i ich przyczynach – system informuje o przyczynach nieplanowanych przestojów, którymi mogą być: braki w materiałach, awaria, konserwacja, bezczynność,
 • postępach w realizacji zleceń – oprócz tego system pokazuje szacowany czas zakończenia danego zlecenia, co również pozwala na lepszą kontrolę nad procesem produkcji,
 • dostępnych zasobach lub ich braku,
 • wadliwych produktach lub odstępstwach od norm – jest to niezwykle ważna funkcja z punktu widzenia kontroli jakości, która pozwala na zminimalizowanie procentu reklamacji i zwrotów produktów,
 • wydajności poszczególnych pracowników – system pozwala sprawdzić, kto pracuje lub nie w danym momencie oraz jaka jest wydajność konkretnego pracownika na tle innych. Jest to bardzo przydatna funkcja, gdyż daje wiedzę odnośnie tego, czym pracownicy zajmują się w konkretnej chwili na hali produkcyjnej.

Dzięki wymienionym wyżej funkcjom systemu MES cały proces produkcji jest dokładnie analizowany, a ta wiedza pozwala zarządowi na prawidłowe procesy decyzyjne. Oprogramowanie MES jest nieocenionym pomocnikiem w podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zawartych w programie informacji można nie tylko zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa, ale także zwiększyć wydajność każdego procesu wytwórczego. Posiadając system MES przedsiębiorstwa mogą w pełni wykorzystać moce produkcyjne i praktycznie do zera wyeliminować problem marnotrawstwa. Warto zapoznać się ze specyfikacją oprogramowania MES od sprawdzonego dostawcy: https://raionsoftware.pl/system-mes/

 

Funkcje systemu MES oraz ich wpływ na optymalizację procesów produkcji w przedsiębiorstwie

Oprogramowanie MES jest nieocenionym pomocnikiem w procesie planowania i produkcji. Ma na to wpływ szereg funkcji, które w czasie rzeczywistym pozwalają na śledzenie oraz wizualizację produkcji. Oprócz wymienionych wcześniej podstawowych funkcji programu MES warto zapoznać się z innymi, lecz równie ważnymi funkcjami. Oprogramowanie MES pozwala bowiem na:

 • zarządzanie tempem produkcji oraz jego monitorowanie,
 • monitorowanie dostępności maszyn,
 • zarządzanie mocami produkcyjnymi,
 • kontrolę zleceń produkcyjnych na poziomie operacyjnym,
 • wgląd w stany magazynowe (materiałów, półproduktów oraz produktów końcowych) oraz ich aktualizację,
 • generowanie raportów w sposób automatyczny, co pozwala na szczegółową analizę informacji,
 • generowanie analiz i raportów o zleceniach produkcyjnych, które były realizowane,
 • raportowanie o zużyciu mediów,
 • planowanie potrzebnych remontów oraz zbliżających się przeglądów maszyn,
 • automatyczną rejestrację zleceń,
 • wsparcie działu kontroli jakości,
 • generowanie raportów o odrzutach w procesie produkcji,

Jak widać, system MES to zaawansowane narzędzie informatyczne, które daje prawidłowy obraz wszystkich elementów potrzebnych w procesie produkcji. Bardzo ważne jest jednak umiejętne korzystanie z dostępnych funkcji i wyciąganie odpowiednich wniosków, które będą wstępem do podejmowania prawidłowych decyzji pozwalających na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

 

Korzyści w procesie produkcji wynikające z wdrożenia systemu MES

Korzyści z wdrożenia oprogramowania MES są zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Pierwszym efektem, jaki można zaobserwować już w przeciągu roku od wdrożenia systemu w firmie jest eliminacja marnotrawstwa. System MES pozwala także w krótkiej perspektywie czasowej na poprawę efektywności oraz jakości produkcji. Dzieje się tak poprzez skrócenie nieplanowanych przestojów (system bowiem informuje o nich) oraz dostępność wszelkich, niezbędnych danych z hali produkcyjnej w jednym miejscu i o każdej porze. Firmy, które wdrożyły system MES mogą liczyć w dwuletniej perspektywie czasowej na zdobywanie nowych klientów i droższych kontraktów dzięki uwolnieniu wszystkich mocy produkcyjnych oraz poprawę obsługi klienta. Produkty firm posługujących się systemem MES szybciej trafiają na rynek i szybciej zdobywają nowe grono zadowolonych klientów.

Oprogramowanie MES jest na tyle funkcjonalne, iż zarówno realizacja, kontrola, jak i rozliczanie procesu produkcji podlegają pełnej automatyzacji oraz optymalizacji. System MES wdrożony w przedsiębiorstwie pozwala na osiągnięcie znacznych korzyści, z których najważniejszymi są:

 • pełna widoczność łańcucha dostaw,
 • eliminowanie ręcznego wprowadzania danych – jest to robione automatycznie i bezbłędnie,
 • poprawa zgodności produktów finalnych z normami jakościowymi,
 • znaczne skrócenie czasu produkcji w związku z wyeliminowaniem lub skróceniem nieplanowanych przestojów,
 • skrócenie czasu potrzebnego na realizację zamówienia,
 • znaczne obniżenie kosztów produkcji poprzez obniżenie kosztów pracy,
 • wzrost satysfakcji klientów i szybsze zdobywanie nowych zleceń,
 • wzrost jakości produktów – szybkie informowanie o wszelkich odstępstwach od norm,
 • dobre zarządzanie zasobami personalnymi.

System MES znacząco usprawnia pracę w przedsiębiorstwie i pozwala na kontrolowanie w pełni procesu wytwórczego. Funkcje tego systemu informatycznego dają możliwość optymalizacji procesu produkcyjnego i zwiększania zysków przedsiębiorstwa.