Biznes

Paczki lub premie świąteczne to najpopularniejszy benefit.

Benefity pozapłacowe oferuje swoim pracownikom 56% firm, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Najpopularniejsze z nich to te, które zatrudnieni otrzymają teraz, czyli paczki lub premie świąteczne. Na taki gest decyduje się 59% pracodawców. Na drugim miejscu firmy wskazują, że powszechnym dodatkiem do wynagrodzenia jest prywatna opieka medyczna (51%), a podium domykają imprezy integracyjne (48%), w tym również firmowe spotkania wigilijne. Na paczkę świąteczną mogą liczyć najczęściej pracownicy średnich firm, za to w dużych przedsiębiorstwach standardem są przedświąteczne spotkania.


Prezenty od pracodawców przygotowane z okazji świąt, czy to w postaci wspólnego spotkania, premii czy paczek, spełniają kilka celów. Wyrażają wdzięczność za ciężką pracę i zaangażowanie, stanowią podsumowanie całego roku, ale też wzmacniają pozytywne relacje w zespole i budują lojalność. Z punktu widzenia pracownika, zwłaszcza w obliczu wciąż wysokiej inflacji, najmilej widziana jest premia, ale pracodawcy mają różne pomysły na dodatki. Te popularne to m.in. kosze prezentowe, bony podarunkowe do popularnych sklepów czy nawet prezenty w postaci rocznych subskrypcji lub członkostwa w klubach sportowych – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy. 

Przed świętami Bożego Narodzenia wiele firm decyduje się na przyznawanie dodatków świątecznych dla swoich pracowników. Najczęściej są to paczki wypełnione różnego rodzaju produktami lub premie finansowe do wydania na świąteczne zakupy. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że obdarowywanie pracowników właśnie w okresie Bożego Narodzenia to najpopularniejszy rodzaj benefitu. Decyduje się na niego niemal 6 na 10 firm, które właśnie w taki sposób uzupełniają podstawowe wynagrodzenie zatrudnionych. Na paczki i premie świąteczne decyduje się 64% średnich firm, 58% małych i 56% dużych.

Paczki i premie świąteczne to jednak nie jedyny benefit pracowniczy. Na drugim miejscu znajduje się prywatna opieka medyczna, którą oferuje 51% przedsiębiorców, a podium domykają imprezy integracyjne (48%). W przypadku paczek na Boże Narodzenie najczęściej można się ich spodziewać w średnich firmach, ale już imprezy integracyjne są domeną dużych przedsiębiorstw – oferuje je 52% największych firm, w porównaniu do 46% małych i 42% średnich.

 

Na co jeszcze mogą liczyć pracownicy?

Wśród innych popularnych benefitów pracowniczych znajdują się także bony towarowe, karty przedpłacone lub rabaty (47%), szkolenia, kursy dotyczące zawodu (46%) oraz karty sportowe (43%). Szkolenia językowe oferuje 27% firm, a najmniej rozpowszechnione są programy emerytalne, które dotyczą 22% przedsiębiorstw.

Pracownicy potwierdzają to, co wskazują pracodawcy. Zapytani o to, jakie benefity pozapłacowe otrzymują najczęściej, zatrudnieni wskazują w kolejności: imprezy integracyjne (52%) oraz paczki świąteczne (45%). Ciekawe jest trzecie miejsce, bo według pracowników to szkolenia i kursy zawodowe (45%), które pracodawcy wskazywali rzadko. Prywatna opieka medyczna to przywilej 41% pracowników, a karta sportowa znajduje się w kieszeni 40% zatrudnionych.

 

Metodologia badania

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview).

Pracownicy: Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1108 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 3-6 października 2023. Metoda: CAWI.

Pracodawcy: Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie 340 firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników (10-49 pracowników: N=115; 50-249: N=115; 250+: N=110). Termin realizacji: 3-9 października 2023. Metoda: CAWI.