Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach Programu Telemetria Polska prowadzi konsultacje efektów prac badawczo-rozwojowych dotyczących danych RPD (Return Path Data – Dane Ścieżki Zwrotnej)

W ramach konsultacji Państwowy Instytut Badawczy NASK wspólnie z Krajowym Instytutem Mediów zaprezentował architekturę systemu oraz przykładowe analizy danych, pobranych od operatorów sieci kablowych na bazie prawie 500 tysięcy dekoderów. Uczestnikami marcowego spotkania było blisko 100 kluczowych przedstawicieli rynku. W ramach konsultacji zostały również przeprowadzone indywidualne spotkania z interesariuszami programu, tj.: nadawcami telewizyjnymi,  izbami gospodarczymi zrzeszającymi operatorów (PIKE, ZTK), reklamodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych oraz KBR – Komitetem Badań Radiowych.

W wyniku konsultacji, przeprowadzonych w lutym i marcu 2021 roku, Państwowy Instytut Badawczy NASK zbadał zainteresowanie rynku potencjalnymi produktami, opierając się na wynikach analiz danych RPD. Przeprowadzono pogłębione wywiady z przedstawicielami nadawców, operatorów, reklamodawców, domów mediowych oraz agencji reklamowych. W oparciu o odbyte konsultacje oraz zrealizowane badania, w najbliższym czasie zostaną opracowane wstępne modele obrotu danymi RPD przez operatorów i nadawców. Będą one  jednocześnie uwzględniały potrzeby reklamodawców.

Prace badawczo-rozwojowe, mające na celu stworzenie ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD, Państwowy Instytut Badawczy NASK realizuje na  mocy umowy podpisanej w lipcu 2020 roku z Krajową Radę Radiofonii i Telewizji  w ramach Programu Telemetria Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *