Biznes

Polski Rynek Start-upów Technologicznych

Start-upy technologiczne w Polsce rozwijają się w dynamicznym tempie, stając się istotnym elementem krajowego ekosystemu innowacji. Około 80% z tych firm powstało w ciągu ostatniej dekady, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu technologią i innowacjami wśród polskich przedsiębiorców. Analiza danych zgromadzonych w bazie Tracxn oraz w raporcie The 2023 European Deep Tech Report pozwala na zidentyfikowanie kluczowych branż, w których polskie start-upy stawiają na innowacje. Przyjrzyjmy się, jakie sektory dominują na lokalnym rynku i jak polskie trendy wypadają na tle europejskich.


Najważniejsze Sektory Polskiego Deep-Techu

Platforma Tracxn, monitorująca działalność innowacyjną na globalnym rynku, dostarcza interesujących informacji o polskich start-upach technologicznych. W Polsce działa 238 start-upów technologicznych, co stanowi około 25% wszystkich spółek technologicznych w kraju (968 spółek). Znaczna część z nich, bo aż 62%, klasyfikowana jest jako deep-tech.

Największy odsetek wszystkich start-upów technologicznych w Polsce – około 28% – stanowią firmy zajmujące się tworzeniem inteligentnych aplikacji dla przedsiębiorstw. Drugim najpopularniejszym sektorem jest life science, wybrany przez około 16% spółek. Technologie medyczne oraz ochrona środowiska zajmują trzecie miejsce, przyciągając 13,5% wszystkich firm technologicznych. Pozostałe znaczące sektory to technologie energetyczne (11,8%) oraz technologie lotnicze, morskie i obronne (11%).

Popularne Kierunki w Polskim Deep-Techu

Dane z platformy Tracxn wskazują również na najczęściej wybierane kierunki wśród polskich start-upów deep-tech. W czołówce znajdują się inteligentne aplikacje (20%), technologie dronowe (13,5%), genomika (10,8%), technologie magazynowania energii (8,8%) oraz infrastruktura AI (7,5%).

Porównanie z Europejskimi Trendami

Analizując europejskie trendy, możemy zauważyć pewne zbieżności z polskim rynkiem. W Europie działa ponad 11 600 start-upów technologicznych, z czego prawie 7500 to firmy deep-tech. Największy odsetek (32%) stanowią spółki tworzące inteligentne oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Sektory life science i technologie ochrony środowiska są również popularne, przyciągając 15% spółek technologicznych. Inne znaczące branże to technologie energetyczne (13%), blockchain (12%) oraz fintech (12%).

W obszarze deep-tech, europejskie start-upy najczęściej wybierają inteligentne aplikacje (24%), SaaS (13%), genomikę (12,5%), technologie magazynowania energii (11%), infrastrukturę AI (7,5%) i Web 3.0 (7%).

Wyzwania i Możliwości dla Polskich Start-upów

Pomimo dynamicznego rozwoju, polskie start-upy technologiczne napotykają na szereg wyzwań. Jednym z nich jest dostęp do finansowania. Chociaż w Polsce działają fundusze venture capital (VC), które inwestują w spółki deep-tech, ich skala i zasoby są często ograniczone w porównaniu do większych rynków europejskich. Przykładowo, fundusze takie jak VINCI SA oraz NIF ASI SA inwestują znaczne środki w start-upy, ale kwoty te nadal nie dorównują poziomowi inwestycji w krajach zachodnich.

Innym wyzwaniem jest brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa. Pomimo istnienia programów takich jak Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), projekty deep-tech często są oceniane jako zbyt ryzykowne, co ogranicza możliwość uzyskania finansowania. Potrzebne są dedykowane programy wsparcia, które będą dostosowane do specyfiki high-risk, high-reward charakteru deep-techu.

Przyszłość Polskiego Deep-Techu

Aby polskie start-upy technologiczne mogły w pełni wykorzystać swój potencjał, konieczne jest stworzenie sprzyjającego ekosystemu innowacji. Rząd powinien wprowadzić strategie i programy wsparcia dedykowane dla firm deep-tech, zwiększając jednocześnie nakłady na badania i rozwój. Kluczowe jest również budowanie silnych więzi między uczelniami, instytucjami badawczymi a przemysłem, co może przyczynić się do lepszej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Edukacja i Kapitał Ludzki

Inwestowanie w edukację jest równie ważne. Uczelnie wyższe powinny kształcić specjalistów w dziedzinach związanych z deep-techem, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia czy nanotechnologia. Wspieranie młodych talentów i ich projektów badawczych może przyczynić się do powstania nowych, innowacyjnych firm.

Podsumowanie

Polski rynek start-upów technologicznych ma ogromny potencjał, ale aby go w pełni wykorzystać, konieczne są konkretne działania. Polska musi inwestować w rozwój deep-techu, tworzyć sprzyjające warunki dla innowacji oraz zwiększać nakłady na badania i rozwój. Tylko wtedy polskie start-upy będą mogły konkurować na równi z europejskimi firmami i odgrywać kluczową rolę w globalnym ekosystemie innowacji.