Biznes

Pozycja pracowników pozostaje silna.

Pracownicy są świadomi, że ich pozycja na rynku pracy jest niezachwiana. Niemal co druga osoba dobrze ocenia swoje aktualne położenie, przeciwnego zdania jest tylko 16 proc. osób. Co więcej, 13 proc. spodziewa się, że w przyszłym roku będzie lepiej, a 45 proc. ma nadzieję, że będzie tak dobrze jak teraz – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Pracownicy nie są skłonni do zmiany pracy, ale chcą więcej zarabiać. O wyższą pensję postara się 61 proc. zatrudnionych, choć strategie są różne. Najwięcej osób poprosi o podwyżkę aktualnego pracodawcę, inni poszukają lepiej płatnej pracy. Najmniej popularna opcja to praca dorywcza.


Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 46 proc. pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Jako neutralną określił ją co trzeci zatrudniony, a jako złą lub bardzo złą zaledwie 16 proc. Można zatem mówić o optymizmie pracowników, który przebija się również w prognozach na kolejny rok. 45 proc. osób nastawia się, że ich pozycja się nie zmieni, 13 proc. liczy na poprawę, a 16 proc. spodziewa się pogorszenia. Widać wyraźną korelację między wiekiem pracowników a ich nastawieniem wobec 2024 roku. Najlepiej swoją zawodową przyszłość widzą najmłodsi – co czwarty spodziewa się polepszenia swojej sytuacji, wobec zaledwie 8 proc. 45-54-latków oraz 6 proc. osób powyżej 55 roku życia. Nastroje aktualnie są też lepsze niż w poprzedniej edycji badania (marzec 2023). Wtedy polepszenia spodziewało się tylko 10 proc. osób, a pogorszenia 19 proc. Widać zatem, że zmiana jest na lepsze.

Sytuacja demograficzna, z którą mamy aktualnie do czynienia w Polsce, ale też na całym świecie, daje duży komfort zatrudnienia pracownikom. Jeżeli dobrze wykonujemy swoje obowiązki, nie musimy się obawiać, że zostaniemy zwolnieni. I to doskonale widać w odpowiedziach pracowników, którzy dobrze oceniają swoją sytuację. Ostrożność pracowników, jeżeli występuje, wyraża się raczej w tym, że nie chcemy zmieniać pracy i raczej z rezerwą podchodzimy o kwestii proszenia o podwyżkę. Taki plan ma 3 na 10 pracowników, reszta zawalczy o wyższą pensję w inny sposób, w tym szukając lepiej płatnej posady – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

 

Pracownicy chcą więcej zarabiać

Aktualna sytuacja gospodarcza, choć nie pogarsza nastrojów pracowników, każe im ostrożnie podchodzić do planów zmiany pracy. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy większość zatrudnionych będzie trzymało się swojej obecnej posady (58 proc. wskazań), a niespełna co piąty planuje odejść z pracy (17 proc.). Jednocześnie w obawie o kurczący się budżet domowy aż 61 proc. Polaków ma plan, żeby postarać się o większe dochody. Strategii mających ograniczyć skutki wciąż wysokiej inflacji jest kilka. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 30 proc. osób, to niemal tyle samo co w poprzedniej edycji badania, ale już o 7 pp. mniej niż w październiku 2022 roku. Częściej do pracodawcy o podwyżkę zgłoszą się mężczyźni – 34 proc. vs. 26 proc. kobiet.

Plan rozglądania się za lepiej płatną pracą ma 19 proc. zatrudnionych. Im młodszy pracownik, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką strategię wybierze. Zmianę miejsca pracy planuje co trzeci 18-24-latek, co czwarty 25-34-latek, ale już zaledwie 17 proc. 45-54-latków i 9 proc. osób powyżej 55 roku życia. Za pracą dorywczą rozejrzy się 12 proc. pracowników, o 5 pp. mniej niż w poprzedniej edycji badania. 

 Warto tutaj dodać, że jeszcze w marcu strategia zmiany pracy była tą najmniej popularną. Więcej osób planowało znaleźć jakieś dorywcze zajęcie, niż szukać sobie nowego pracodawcy. To pokazuje, że mamy więcej odwagi, wciąż nie boimy się o swoje stanowisko, a inflacja powoduje, że pieniądze są koronnym argumentem za zmianą. Z drugiej jednak strony, większość planuje trzymać się aktualnego miejsca pracy. To wskazuje na przebijającą się ostrożność, bo ona nie dotyczy tylko pracodawców. Pracownicy widzą co się dzieje na rynku pracy, śledzą doniesienia o masowych zwolnieniach. To nie studzi ich zapędów, żeby zarabiać więcej, ale raczej nie będą o to agresywnie walczyli – podsumowuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

 

Metodologia badania

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview).

Pracownicy: Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1108 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 3-6 października 2023. Metoda: CAWI.

Pracodawcy: Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie 340 firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników (10-49 pracowników: N=115; 50-249: N=115; 250+: N=110). Termin realizacji: 3-9 października 2023. Metoda: CAWI.