Biznes

Praca Ukraińców w Polsce: Zarobki, warunki i korzyści

Praca w Polsce dla obywateli Ukrainy od wielu lat stanowi atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w ich ojczyźnie. Różnice w zarobkach, bliskość geograficzna oraz niska bariera językowa przyciągają do Polski tysiące Ukraińców. Analizując najnowsze dane dotyczące zarobków i warunków pracy Ukraińców w Polsce, można zrozumieć, dlaczego tak wielu z nich decyduje się na pracę w naszym kraju.


 

Zarobki Ukraińców w Polsce

Z danych „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że większość Ukraińców pracujących w Polsce zarabia do 5 tys. zł netto miesięcznie. Tylko co dziesiąty Ukrainiec osiąga wyższe wynagrodzenie. W rzeczywistości, ponad połowa pracowników otrzymuje pensję minimalną lub nieco wyższą, co odzwierciedla charakter ich zatrudnienia i zajmowane stanowiska.

Ukraińcy pracujący w Polsce najczęściej wykonują prace na średnim szczeblu (57 proc.), co wskazuje na ich rosnącą adaptację i zdobywanie kwalifikacji. Praca na niższym szczeblu dotyczy 37 proc. pracowników, podczas gdy wyższe stanowiska obejmuje zaledwie 6 proc. osób. Te proporcje mają bezpośrednie przełożenie na zarobki – 22 proc. Ukraińców otrzymuje pensję minimalną, podczas gdy największa grupa, stanowiąca ponad 30 proc., zarabia od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie. Tylko 7 proc. pracowników ze Wschodu może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 5-6 tys. zł, a zaledwie 4 proc. zarabia powyżej 6 tys. zł netto miesięcznie.

Koszty utrzymania i oszczędności

Pomimo relatywnie niskich zarobków, Ukraińcy oszczędzają większość swoich dochodów. Aż 48 proc. pracowników z Ukrainy utrzymuje się za kwotę nieprzekraczającą 500 zł miesięcznie, a kolejne 29 proc. przeznacza na życie od 500 do 1000 zł miesięcznie. Dzięki temu mogą odkładać znaczne sumy pieniędzy, co jest możliwe głównie dzięki benefitom oferowanym przez pracodawców.

Pracodawcy w Polsce często zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do pracy. 60 proc. Ukraińców korzysta z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę, 39 proc. ma zapewnione wyżywienie, a tyle samo – transport do pracy. Dodatkowo, 37 proc. pracowników ma dostęp do darmowego internetu, co znacznie obniża koszty życia w Polsce.

Atrakcyjność polskiego rynku pracy

Polski rynek pracy jest atrakcyjny dla Ukraińców nie tylko ze względu na wyższe zarobki w porównaniu do ich ojczystego kraju. Minimalna pensja w Ukrainie po przeliczeniu wynosi około 845 zł, podczas gdy w Polsce jest to około 3200 zł netto. Bliskość geograficzna oraz niska bariera językowa również odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu pracowników z Ukrainy.

Jednakże coraz więcej Ukraińców rozważa pracę w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy czy Holandia, gdzie podstawowe wynagrodzenie wynosi nawet 1500 euro miesięcznie. Mimo że koszty życia w tych krajach są wyższe, to zarobki wciąż przewyższają te oferowane w Polsce.

Benefity pracownicze i ich znaczenie

Oferowane przez polskich pracodawców benefity odgrywają znaczącą rolę w decyzji Ukraińców o wyborze miejsca pracy. Poza zakwaterowaniem i wyżywieniem, pracodawcy zapewniają także inne formy wsparcia. 16 proc. pracowników otrzymuje pomoc w załatwianiu formalności, 15 proc. korzysta z firmowych telefonów komórkowych, a 6 proc. ma dostęp do świadczeń socjalnych oraz lekcji języka polskiego. Te korzyści znacznie ułatwiają życie pracownikom ze Wschodu i pozwalają im na lepsze przystosowanie się do warunków pracy w Polsce.

Wzrost liczby ubezpieczonych Ukraińców

Na koniec marca 2024 roku, 762,2 tys. Ukraińców było zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. Stanowią oni większość wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce. To pokazuje, jak duże znaczenie mają pracownicy z Ukrainy dla polskiego rynku pracy. Pracodawcy cenią sobie ich pracowitość, łatwość adaptacji oraz niską barierę językową, co przyczynia się do ich preferowania przy zatrudnianiu.

Przyszłość zatrudnienia Ukraińców w Polsce

Chociaż polski rynek pracy nadal przyciąga wielu Ukraińców, rosnąca konkurencja ze strony innych krajów europejskich może wpłynąć na ich decyzje dotyczące miejsca pracy. Wzrost zarobków w Polsce oraz dalsze udoskonalanie systemu wsparcia pracowników mogą być kluczowe w utrzymaniu atrakcyjności polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Podsumowując, Ukraińcy odgrywają znaczącą rolę na polskim rynku pracy, zarówno pod względem liczby, jak i wkładu w różne sektory gospodarki. Ich zarobki, choć często niskie, są wspierane przez liczne benefity pracownicze, które pozwalają im na oszczędzanie i utrzymanie się w Polsce. Przyszłość ich zatrudnienia zależy jednak od dalszego rozwoju polskiego rynku pracy oraz konkurencji ze strony innych krajów europejskich.

 

Polecamy:

Sprawdzanie pozycji w google