Biznes

Pracownicy IT pilnie poszukiwani, czyli kompetencje

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, kluczowe są umiejętności techniczne, ciągłe uczenie się i adaptacja” – powiedziała dr Aleksandra Suchorzewska z Accenture w rozmowie dla Future Collars podczas 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day.


Future Collars (FC): Czy istnieje uniwersalny zestaw umiejętności i kompetencji, które są niezbędne każdemu pracownikowi w różnych branżach, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy?

Aleksandra Suchorzewska (AS): Trudno jest wskazać na konkretną listę, ale na pewno istnieją kluczowe postawy, które powinniśmy kultywować. Pierwsza z nich to umiejętność ciągłego uczenia się i doskonalenia, która w obecnym szybko zmieniającym się świecie jest niezmiernie ważna. Druga to zdolność aktywnego słuchania i empatyczne podejście do innych, co stanowi istotny aspekt współpracy. Trzecią kompetencją jest rozwój umiejętności technicznych, szczególnie w branży IT, gdzie są one fundamentem naszej pracy.

 

FC: Czy pierwszy i ostatni punkt, które wymieniła Pani, są ze sobą ściśle związane z ciągłym uczeniem się?

AS: Absolutnie. Branża IT szybko się zmienia, a to, czego nauczyliśmy się kilka tygodni temu, może szybko stać się nieaktualne. Wielu pracowników wciąż myśli, że będąc ekspertem w jednej dziedzinie, będą zawsze na czasie. Jednak obecnie konieczne jest posiadanie szerokiego spektrum kompetencji. Umiejętność adaptacji do nowych technologii jest kluczowa, a także świadomość, że nasza wiedza i umiejętności muszą być stale aktualizowane.

 

FC: Kto jest bardziej otwarty na zmiany: mężczyźni czy kobiety? Czy istnieje jakaś reguła?

AS: Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Chciałabym jednak zaznaczyć, że kobiety, w tym ja sama, powinny być bardziej otwarte na technologię. Branża ta nie jest tak trudna, jak może się wydawać. Ważne jest, aby kobiety pokazywały, że mogą odnosić sukcesy zawodowe, równocześnie zajmując się innymi ważnymi aspektami życia, takimi jak rodzina. Komunikacja i współpraca między płciami są kluczowe. Gotowość do zmian i adaptacji jest ważna zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

 

FC: Czy Accenture realizuje projekty promujące otwartość i odwagę w podejmowaniu wyzwań w trudnych dziedzinach?

AS: Tak, w Accenture robimy wiele, aby zachęcić kobiety do wstąpienia w nasze szeregi. Prowadzimy różnorodne programy, szkolenia, spotkania coachingowe, a także działamy na uczelniach wyższych i w szkołach, promując chęć wejścia do branży IT. Mimo tych wysiłków, wydaje się to nadal niewystarczające. Potrzebna jest również edukacja w domach. Dążymy do zwiększenia różnorodności, co uważamy za naszą siłę. Staramy się pokazać, że różnorodność przekłada się na większą efektywność i lepsze wyniki pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zwiększyć liczbę kobiet w naszych zespołach, chociaż obecnie stanowią one tylko około 20% kadry. Różnorodność, w tym genderowa, jest dla nas bardzo ważna i uważamy, że jest to klucz do sukcesu w branży technologicznej.

 

FC: Co jest 'must-have’ u nowego kandydata do branży IT? W jaki sposób następuje ewaluacja kompetencji przyszłego pracownika?

AS: Istotne cechy, których szukamy u kandydatów do pracy w branży IT, to nie tylko umiejętności techniczne. Wysoko cenimy elastyczność, zdolność do pracy w różnych obszarach i ciągłe uczenie się. Kluczowe są także umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, empatia i zdolność do słuchania, które są ważne w aspekcie współpracy i zarządzania. W procesie ewaluacji kompetencji skupiamy się nie tylko na sprawdzeniu umiejętności technicznych kandydatów, ale także na ich podejściu do uczenia się, adaptacji w zmieniającym się środowisku pracy, zdolności do pracy zespołowej oraz na sposobie radzenia sobie z niepewnością i szybkością zmian w technologiach. Stosujemy holistyczne podejście do oceny kompetencji, uwzględniające zarówno aspekty techniczne, jak i osobiste predyspozycje kandydatów.

 

Piąta edycja „Women in IT Day 2023″ realizowana pod hasłem “Technologia zmienia świat na naszych oczach – bądź częścią tego przełomu!” organizowana przez Future Collars, w kooperacji zEWA European Women’s Association orazDIGITALEUROPE w ramach projektu Erasmus+ „Women in IT Day 2023” to bezpłatna konferencja online dedykowana kobietom, które pragną świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery w IT. Oferuje osiem godzin intensywnego programu, w tym prelekcje, debaty, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, warsztaty, sesje speed mentoringu oraz bogatą dawkę wiedzy i inspiracji. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym poprzez edukację, budowanie relacji i mentorstwo. Uczestniczą w nim liderki i ekspertki z polskiej i europejskiej branży IT, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Future Collars, główny organizator, to szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online, która proponuje unikalne metody nauczania. Skierowana jest zarówno do osób pragnących zmienić kierunek kariery i wkroczyć w świat IT, jak i do firm poszukujących skutecznych programów rozwojowych dla swoich pracowników.