BiznesNowe Technologie

PRZEKRÓJ PRZEZ PROCES PROJEKTOWY BUDOWY FORMY WTRYSKOWEJ – integracja konstrukcji z budową formy wtryskowej

img 6320
Prawidłowa konstrukcja formy pozwala narzędziowni oraz wtryskowi zaoszczędzić sporo pieniędzy, i dodatkowo zwiększyć zysk. Kluczowe jest pytanie co należy zrobić by forma rzeczywiście pozwalała na efektywną produkcje wyprasek przy wysokiej niezawodności i krótkim cyklu. Wciąż poszukuje się uniwersalnego rozwiązania, które pozwoli nakładem kosztów i czasu unikać metody prób i błędów, pozwoli na stworzenie optymalnego narzędzia. Bardzo istotna jest zarówno wiedza techniczna, znajomość technologii jak podstawa budowy formy wtryskowej, oraz doświadczenie ilość wykonanych narzędzi oraz rodzaj ich skomplikowania. Konstruktor musi posiadać widzę, o zjawiskach jakie maja miejsce podczas procesu wtryskiwania, najlepiej żeby przeprowadzał analizę moldflow zarówno w przypadku produktu jak i samej formy wtryskowej.

 

Konstruowanie formy wtryskowych podlega pewnym zasadom co projektowanie maszyn i urządzeń. Zgodnie z wypracowaną przez wielu badaczy i i praktyków proces konstruowania składa się z kliku etapów.  Poniżej zostały przedstawione etapy procesu projektowego realizowanego według firmy Pawform www.pawform.pl

 

 W firmie Pawform możemy wyróżnić 6 etapów procesu projektowego:

– opracowanie założeń   do budowy formy wtryskowej, przedstawianie głównej koncepcji narzędzia, firma Pawform jak jednak z nielicznych dodatkowo zawsze wykonuje symulacje wtrysku w programie Moldex3D, oraz przedstawia pełną analizę DFM detalu

– kolejnym etapem jest podział na elementy formujące, skonstruowanie suwaków,pojawiają się też dodatkowe elementy formujące

– zabudowa korpusu formy, przedstawienie możliwości układu doprowadzenia tworzywa, układu chłodzenia

– konstrukcja elementów funkcjonalnych formy – układ doprowadzenia tworzywa, układ chłodzenia oraz układ wypychania

 – zrobienie listy materiałowej tzw. BOM

 – wykonanie rysunków zestawieniowych oraz wykonawczych

 

Przy pierwszym etapie projektowania formy wtryskowej, mamy do zrealizowania bardzo dużo tematów organizacyjnych. W tym czasie zbieramy wszystkie założenia do konstrukcji budowania narzędzia. Na tym etapie uzgadniamy z klientem wymagania co do samego detalu, bierzemy pod uwagę aspekty funkcjonalne oraz  wizualne detalu. Klient musi widzieć czy detal będzie w sposób szczególny obciążany  mechanicznie, która część detalu będzie częścią widoczną dla użytkownika, gdzie możemy umiejscowić punkt wtrysku i czy w ogóle możemy zastosować wypychacze. Pojawia się także temat tzw. Grainingu czy w ogóle ma być zastosowany. Następnie zakładamy wstępną koncepcje narzędzia tj: gabaryt korpusu formy, ułożenie elementów formujących, stal na elementy formujące i czy korpus będzie obsługiwany przez robot czy nie.

 

Kolejnym etapem jest symulacja wtrysku, jest to nie tylko podstawa do analizy DFM detalu, ale także dzięki temu możemy przeprowadzić dyskusję na temat planowanego skurczu, który będzie zastosowany w formie. Tutaj duże zastosowanie ma program do symulacji wtryskiwania tworzyw sztucznych Moldex3d www.moldex3d.com.pl , który  w przypadku tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym opiera się na analizie typu Fiber, definiuje skurcz wzdłużny i skurcz poprzeczny, na podstawie wyników podejmujemy decyzje na temat kompensacji wymiarów elementów formujących w aspekcie orientacji włókien i wartości skurczu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym dla danego tworzywa.  Opracowaną koncepcję formy w następnym kroku należy przedstawić klientowi w celu akceptacji.

 

W momencie kiedy mamy już ustaloną główną koncepcję formy wtryskowej, musimy przystąpić do konstrukcji elementów formujących, są to suwaki, wypychacze skośne oraz pozostałe części wchodzące w skład elementów formujących. Założeniem firmy Pawform jest wykonanie na tym etapie konstrukcji określonych elementów od samego początku do samego końca, ale uwzględniając przy tym  najmniejsze szczegóły od strony technologicznej lub funkcjonalnej.

 

Końcowym etapem całego procesu konstrukcji  formy jest stworzenie rysunków zestawieniowych wraz z rysunkami wykonawczymi. Rysunki wykonuje się według określonych ogólnie przyjętych standardów, które obowiązują w całej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Jeśli  szukasz firmy, która przeprowadzi Cię przez cały proces projektowy  konstrukcji i budowy formy wtryskowej skontaktuj się z nami. Podsiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, działamy w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych od pond 12 lat.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

www.pawform.pl

Formy wtryskowe

narzędziownia 

Pawform 

moldflow

projektowanie detali z tworzyw sztucznych