Biznes

Przyjazna atmosfera dla pracowników. Benefity odchodzą?

Choć firmy od lat prześcigają się we wprowadzaniu nowych benefitów, pracownicy bardzo często zmieniają pracę i skarżą się na wypalenie zawodowe. Priorytetem pracodawców musi stać się budowanie dobrostanu pracowników i zapobieganie przepracowaniu i stresowi, a nie łagodzenie ich skutków. Pomaga w tym odpowiednia organizacja pracy oparta na wellbeingu. Na czym polega i jak ją wdrożyć w przedsiębiorstwie?


 

Eksperci ds. HR nie mają wątpliwości – dobre samopoczucie pracowników i ich zdrowie psychiczne muszą być priorytetem dla przedsiębiorców, wynika z badania Future Workplace 2021 HR Sentiment. Aż 68% ankietowanych przedstawicieli tej branży opowiedziało się za tą tezą.

Wydaje się, że świat rzeczywiście idzie w tym kierunku. W Polsce w kwietniu tego roku weszły w życie przepisy dyrektywy work-life balance, które pomagają pracownikom utrzymać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Pojawiły się zatem dodatkowe dni wolne od pracy, a także większa elastyczność w wyborze miejsca wykonywania obowiązków służbowych, wydłużony został urlop rodzicielski.

– To są bardzo pozytywne zmiany, które dają szansę – zwłaszcza osobom wychowującym dzieci – na pogodzenie obowiązków domowych i zawodowych. Z badania Globoforce wynika, że aż 55% pracowników byłoby w stanie zaakceptować obniżenie wynagrodzenia, jeśli to szłoby w parze z większą równowagą między pracą a życiem prywatnym – mówi Sebastian Młodziński, CEO TIMATE. – Jednak u podstaw zadowolenia pracowników leży nie tylko liczba wolnych dni, ale przede wszystkim atmosfera panująca w zespole, zrozumienie dla problemów, z którymi się zmagają, wymiana informacji i poczucie, że jest się ważnym i docenianym w organizacji.

Czego potrzebują pracownicy?

McKinsey Health Institute sprawdził, co poprawia zdrowie psychiczne pracowników. Okazuje się, że największy wpływ na zachowanie dobrego samopoczucia ma eliminacja toksycznych zachowań, lepsza integracja w zespole i praca w zrównoważonym środowisku. Zrównoważonym, czyli stabilnym, bezpiecznym, efektywnym i motywującym.

– Wydaje się, że benefity, które są dziś najczęściej stosowanym sposobem doceniania pracowników, nie wpływają na budowanie takiego przyjaznego środowiska pracy, a raczej stają się plasterkiem, który pracodawcy przylepiają na rany zestresowanych pracowników. Sztuką jest jednak profilaktyka i zapobieganie wypaleniu, a nie ratowanie sytuacji dzięki zajęciom jogi czy masażom – dodaje Sebastian Młodziński.

Z wprowadzaniem zmian w podejściu do budowania odpowiedniej atmosfery w przedsiębiorstwach nie można już dłużej zwlekać. 67% pracowników ankietowanych na potrzeby raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View” przyznało, że co najmniej raz w tygodniu odczuwa stres w pracy. 53% respondentów potwierdziło natomiast, że zły stan psychiczny negatywnie oddziałuje na ich pracę. Co powoduje stres? Długość dnia pracy (28% wskazań), obawy o bezpieczeństwo zatrudnienia (25%), zbyt duży zakres odpowiedzialności (41%).

Pozytywnie na pracowników wpływają z kolei drobne nagrody i pochwały. Z badania Globoforce wynika, że osoby, które otrzymują je regularnie, są do ośmiu razy bardziej zaangażowane w pracę niż te, które są nagradzane jedynie premią roczną.

– Wszystko wskazuje na to, że schematy tak dobrze znane z wielu firm – czyli roczna ocena i premia – nie są już efektywne. Dziś szczególnego znaczenia nabiera dobry lider, który uważnie przygląda się temu, jak działa jego zespół, i reaguje w przypadku problemów. Jeszcze ważniejsza jest informacja zwrotna na temat pracy trafiająca bardzo regularnie do pracowników oraz bieżąca ocena powiązana z systemem bonusów. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jak odbierana jest ich praca, widzą sens starania się, mogą od razu poprawiać ewentualne niedociągnięcia. Innymi słowy czują się po prostu bezpieczniej, dostając jasny feedback i mając świadomość tego, że ich wysiłki są widoczne i doceniane – wyjaśnia CEO TIMATE.

Jak stworzyć przyjazne środowisko pracy?

Za ewolucją potrzeb pracowników wciąż za rzadko idą działania pracodawców. Nadal stawiają przede wszystkim na świadczenia pozapłacowe. Do najczęstszych benefitów proponowanych w 2022 roku polskim pracownikom należały – według danych z raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku” – szkolenia zawodowe, opieka medyczna oraz polisa na życie. W firmach nie brakuje też bezpłatnych masaży, zajęć jogi czy – coraz częściej – przyzakładowych przedszkoli lub żłobków.

– Istotą są jednak nie dodatkowe przyjemności, z których można skorzystać, ale wellbeing, czyli nieustające budowanie dobrostanu pracownika. Nie dzięki benefitom, ale dzięki organizacji pracy uwzględniającej jego potrzeby. Co ciekawe, widzę wśród polskich przedsiębiorców pozytywną zmianę w tym zakresie. Zgłaszają się do nas firmy, które chcą wykorzystać system do zarządzania zespołami i procesami nie do mierzenia czasu pracy czy optymalizacji, ale właśnie do tego, by zapewnić pracownikom lepsze warunki pracy, odpowiedni czas na odpoczynek, codzienną informację zwrotną na temat ich działań, bardziej sprawiedliwy podział zadań. To jest naprawdę rewolucyjne podejście – dodaje Sebastian Młodziński z TIMATE.

Tworzenie sprawiedliwego, przyjaznego środowiska pracy trzeba rozpocząć od podstaw, czyli od przyjęcia strategii dbania o potrzeby pracowników. Dobry stan psychiczny zatrudnionych musi stać się priorytetem pracodawcy. Dopiero na takiej bazie można wprowadzać ulepszenia, które będą sprzyjać budowaniu dobrostanu. A zatem dbać o odpowiedni przepływ informacji, zwłaszcza tej, która bezpośrednio dotyczy jakości pracy pracowników. Eliminować toksyczne zachowania (piętnowanie, brak życzliwości, dyskryminację). Dobrze organizować pracę, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby przerw, wolnych dni oraz sprawiedliwego podziału zadań, dzięki któremu pracownicy nie będą czuli się przeciążeni. Doceniać i nagradzać zatrudnionych regularnie, a nie raz do roku. Wyznaczyć liderów, którzy potrafią zarządzać, są mentorami i identyfikują się ze swoim zespołem. I w końcu zapewnić pracownikom narzędzia pracy i dostęp do zasobów, dzięki którym mogą dobrze i bez przestojów wykonywać swoje obowiązki.

Choć zjawisko wypalenia zawodowego się nasila, pracodawcy mogą mu zapobiec, wprowadzając organizację pracy uwzględniającą potrzeby pracowników. To zredukuje codzienny stres, poprawi kondycję psychiczną zatrudnionych i w ostatecznym rozrachunku zmniejszy ich rotację.