Biznes

Przyszłość Rynku Pracy w Polsce: Automatyzacja, AI

Zmiany na rynku pracy w Polsce i na świecie są nieuniknione. Automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI) oraz zmieniające się modele zatrudnienia znacząco wpływają na liczbę dostępnych miejsc pracy. Eksperci z Personnel Service prognozują, że obecna liczba ofert pracy w polskiej gospodarce może być najwyższa, jaką kiedykolwiek zobaczymy. W kolejnych latach czeka nas spadek podaży pracy, co ma związek z kilkoma kluczowymi czynnikami: demografią, technologią i nowymi trendami w zatrudnieniu.


Automatyzacja i AI: Główne Motory Zmian

Automatyzacja i AI odgrywają coraz większą rolę w przekształcaniu rynku pracy. Firmy inwestują w nowe technologie, aby zwiększyć efektywność i obniżyć koszty. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 55% firm jest gotowych na wdrożenie automatyzacji lub AI, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku. Większe przedsiębiorstwa w szczególności przyspieszają w tym kierunku: 32% dużych firm już wdraża automatyzację, w porównaniu do 20% średnich i 19% małych firm.

  • „Automatyzacja i AI zmniejszają zapotrzebowanie na etaty, co potwierdza 48% pracodawców. W Polsce 37% firm zwolniło co najmniej jedną osobę po wdrożeniu nowych technologii w ostatnim roku” – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Ten trend prawdopodobnie będzie się nasilał, zmuszając pracowników do dostosowywania się do nowych wymagań rynku pracy.

Zmiana Modelu Zatrudnienia: Hybrydowy Tryb Pracy i 4-dniowy Tydzień Pracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany w modelu pracy, prowadząc do powszechnego przyjęcia pracy zdalnej i hybrydowej. Wiele firm wprowadziło elastyczne godziny pracy, umożliwiając pracownikom łączenie dni pracy w biurze z pracą z domu. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że 28% pracowników preferuje 4-dniowy tydzień pracy, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych benefitów, zaraz po podwyżkach, premiach i dodatkowych dniach wolnych.

  • „Przyszłość rynku pracy może obejmować 4-dniowy tydzień pracy, wspierany przez 7-dniowy tydzień pracy firm, co umożliwi ciągłość działalności gospodarczej bez przerw. Taki model pracy przyniesie korzyści sektorom takim jak usługi, turystyka i gastronomia” – zauważa Inglot. To rozwiązanie pozwoli firmom na bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, jednocześnie zwiększając zadowolenie i produktywność pracowników.

Wyzwania Demograficzne: Starzejące się Społeczeństwo

Polska, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, boryka się z wyzwaniami demograficznymi. Dane GUS wskazują na spadek liczby narodzin i rosnącą liczbę osób przechodzących na emeryturę. Każdego roku z rynku pracy znika około 100-150 tys. osób więcej, niż na niego wchodzi. To powoduje, że liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, co stawia dodatkowe wyzwania przed pracodawcami.

  • „Polska mierzy się z kluczowym wyzwaniem demograficznym: więcej osób przechodzi na emeryturę, niż zasila szeregi pracujących. To zmusza pracodawców do szukania nowych rozwiązań, takich jak automatyzacja i AI, aby zrekompensować braki kadrowe” – tłumaczy Inglot.

Rewolucja AI i Jej Skutki

Rewolucja AI już teraz ma znaczący wpływ na rynek pracy. Technologia ta nie tylko zmienia sposób, w jaki pracujemy, ale również wpływa na dostępność miejsc pracy. Według danych Personnel Service, 24% firm w Polsce już wdraża działania związane z automatyzacją, co często prowadzi do redukcji etatów. Wprowadzenie AI w codzienne operacje firm może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu efektywności, ale jednocześnie zmniejszyć liczbę miejsc pracy.

Konkluzja: Przygotowanie na Przyszłość

Przyszłość rynku pracy w Polsce będzie kształtowana przez dynamiczne zmiany technologiczne, demograficzne i społeczne. Pracodawcy muszą dostosować się do nowych realiów, inwestując w automatyzację i AI, jednocześnie dbając o rozwój kompetencji swoich pracowników.

  • „Teza, że nigdy już nie będzie tak dużo etatów w gospodarce jak teraz, dotyczy nie tylko Polski, ale całej europejskiej gospodarki. Kluczowe jest, aby pracodawcy i pracownicy przygotowali się na te zmiany, adaptując się do nowych warunków i wykorzystując technologie do tworzenia bardziej efektywnych i zrównoważonych miejsc pracy” – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Zmiany są nieuniknione, a jedynym sposobem na ich przetrwanie jest elastyczność i gotowość do adaptacji. Przyszłość rynku pracy może być niepewna, ale odpowiednie przygotowanie może pomóc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości.