BiznesInne

Reguły dobrego zarządzania spółką

business man 1031755 640
Prowadzenie firmy to bardzo trudna sztuka, której co prawda w pewnej części można się nauczyć, jednak w dużej mierze jest to po prostu umiejętność wrodzona. Reguły dobrego zarządzania firmą należy sumiennie wdrażać i modelować według potrzeb własnych i firmy. Sprawdzamy, w czym tkwi tajemnica sprawnego i skutecznego zarządzania spółką.

 

 

 

Mam biznes i umiem nim zarządzać

Każdy z nas chciałby zarządzać firmą jak najlepiej, jednak kluczem do sukcesu jest przede wszystkim sumienna analiza wszystkich czynników, które wpływają na sytuację spółki na rynku. Należy więc na bieżąco śledzić wydarzenia i zmiany, przez które spółka może zacząć osiągać wyższe zyski lub ponosić straty. Najgorsza jest bowiem stagnacja i bierne oczekiwanie na to, co przyniesie kolejny dzień. Kolejnym czynnikiem wpływającym na dobre zarządzanie firmą jest dobry plan rozwoju i konsekwentne jego wdrażanie. Nawet najlepszy pomysł napotyka po drodze wiele kłopotów, chociażby z pozyskaniem źródła finansowania. Nie należy się jednak poddawać ani tym bardziej przejmować drobnymi niepowodzeniami. Dobry manager zawsze znajdzie wyjście, nawet z najgorszej sytuacji. To zaś wymaga dużej elastyczności i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu i stresu. Z drugiej strony zarządzający musi umieć dokonywać szybkiej, ale chłodnej analizy. 

 

Zarządzanie personelem

Zarządzanie firmą to nie tylko nadzór nad jej działalnością operacyjną czy inwestycyjną, a także finansową, ale również, a może przede wszystkim, personalną. Częste zmiany pracowników nie są korzystne dla firmy, dlatego należy tak dobierać personel, aby mógł stworzyć zgraną drużynę na długi czas. Polski biznes czasami zbyt mało ceni pracowników, szczególnie tych dobrych. Często bywa to przyczyną porażek firmy, gdyż źle dobrany personel nie jest w stanie efektywnie pracować. Zarządzanie kadrami powinno polegać na rozmowie i wysłuchaniu tego, co mówią do managerów pracownicy. Dodatkowo należy odpowiednio rozkładać obowiązki pomiędzy personelem, tak aby z jednej strony nikt nie był przeciążony pracą, z drugiej zaś zakres obowiązków nikogo nie był zbyt wąski. Odpowiednie zarządzanie personelem to również umiejętność doceniania pracowników, którzy naprawdę poświęcają się pracy. 

 

Finanse pod kontrolą

Prowadzenie firmy wymaga stałej kontroli nad jej finansami. Do tego oczywiście przydaje się duża dawka wiedzy z zakresu finansów, księgowości czy nawet bankowości. Niestety, brak kontroli nad finansami i płynnością finansową często przekłada się na porażki, jakie odnosi firma. Trzeba bowiem nie tylko posiadać kapitał, ale i umiejętnie nim zarządzać oraz umieć go zainwestować w taki sposób, aby przynosił on jak najwięcej korzyści w postaci przychodów. Zarządzający powinien umieć tak operować gotówką, aby nie dochodziło do sytuacji, w których spółce brakuje środków na działalność bieżącą, gdyż pieniądze są zamrożone w należnościach czy inwestycjach. Zarządzanie finansami można oczywiście powierzyć dyrektorowi finansowemu, jednak samemu również trzeba umieć odnaleźć się w finansach firmy. 

 

Najnowsze oferty pracy w opiece w Niemczech znajdziesz na stronie: https://www.veritas-opieka.pl/oferty-pracy/.