Nowe TechnologieWiadomości

S&T firmą z największą liczbą zaawansowanych kompetencji w obszarze projektowania i implementacji technologii VMware

S&T jest jedynym w Polsce integratorem, który potwierdził najwyższy poziom kompetencji w zakresie rozwiązań Data Center Virtualization, Cloud Management and Automation oraz Digital Workspace.

S&T od wielu lat współpracuje z VMware – globalnym liderem, którego oprogramowanie zapewnia działanie najbardziej złożonej infrastruktury cyfrowej na świecie. Głównymi obszarami kooperacji obu firm jest wirtualizacja sieci oraz centrum danych, automatyzacja zarządzania chmurą oraz rozwój cyfrowych miejsc pracy. S&T specjalizuje się także w monitoringu tych środowisk i łączeniu ich z chmurą publiczną.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpił dynamiczny rozwój naszych kompetencji w obszarze wirtualizacji zasobów IT. Przyczyniło się to niewątpliwie do objęcia przez S&T pozycji lidera w zakresie wdrażania tego typu rozwiązań na polskim rynku. Jako doświadczony partner VMware od lat pomagamy firmom i instytucjom publicznym w wyborze optymalnego produktu oraz modelu jego wdrożenia. Dodatkowo świadczymy również szereg usług związanych z bieżącym utrzymaniem aplikacji VMware, które ułatwiają naszym klientom optymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje wirtualizacja zasobów IT”

– Jakub Szefler, Technical Consultant, S&T w Polsce

W styczniu do posiadanego przez S&T certyfikatu potwierdzającego najwyższy poziom kompetencji VMware Master Services Competency w obszarze Data Center Virtualization dołączyły dwa nowe – Cloud Management and Automation oraz Digital Workspace. Zdobyte kompetencje potwierdzają, że w każdym z wymienionych obszarów firma dysponuje kilkuosobowym zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz posiada przynajmniej trzy znaczące referencje wdrożeniowe.

Kilkunastoosobowy zespół S&T dedykowany wirtualizacji zasobów IT, składa się z 11 certyfikowanych inżynierów na poziomie Vmware Certified Professional, 3 inżynierów na poziomie VMware Certified Implementation Expert oraz inżyniera z najwyższym możliwym certyfikatem, tj. VMware Certified Design Expert. Stanowi to jedną z najliczniejszych i najbardziej wyspecjalizowanych w Polsce grup w ramach tej technologii wirtualizacji. Uwierzytelnienie naszych kompetencji w ramach programu VMware Master Services Competency potwierdza, że S&T jest liderem w obszarze projektowania i implementacji technologii VMware w tej części Europy”

 Paweł Wojno, DCP Team Leader, S&T w Polsce

Zarówno obsługa data center w chmurze powiązana z automatyzacją procesów, jak i wdrożenia z zakresu Digital Workspace są istotnym elementem oferowanych przez S&T rozwiązań oraz ważnym obszarem specjalizacji wdrożeniowej i serwisowej. Firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, instalacji i konfiguracji IT w oparciu o produkty VMware.

VMware Master Services Competencies stanowią dowód najwyższych kompetencji technicznych i specjalistycznej wiedzy w obszarze danej technologii VMware. Firma, która chce je uzyskać, powinna posiadać zespół składający się z określonej liczby wysokiej klasy specjalistów. Każdy z nich musi legitymować się odpowiednią liczbą specyficznych dla danego rozwiązania certyfikatów VMware. Konieczne są też referencje od klientów, u których z sukcesem wdrażane były rozwiązania z obszaru którego dotyczy certyfikat”

– Arkadiusz Sikora, Country Director, VMware Poland

Wysokie kwalifikacje zespołu S&T w obszarze Cloud Management and Automation pozwalają na sprawne i kompleksowe wdrażanie oraz sprzedaż takich rozwiązań VMware jak Cloud Foundation czy produktów z grupy vRealize Suite. Dzięki tym technologiom klienci otrzymują znacznie przyspieszony i zautomatyzowany dostęp do nowych środowisk developerskich w chmurze prywatnej. Rozwiązania te istotnie upraszczają procesy i zmniejszają potrzebę utrzymywania zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów do obsługi systemów, co zdecydowanie redukuje operacyjne koszty działalności.

Umiejętności i doświadczenie zespołu S&T w obszarze Digital Workspace pozwala na wdrożenie takich produktów jak VMware Horizon i VMware Workspace ONE. Umożliwiają one płynne przejście na pracę zdalną, łatwe i w pełni zautomatyzowane dodawanie nowych stanowisk, pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami służbowymi poprzez alokację kompletu danych w korporacyjnym data center, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zespół S&T posiada również niezbędne kompetencje oraz doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji szerokiego spektrum rozwiązań VMware.