BiznesGospodarkaWiadomości

Skandynawski gigant IT obecny od lipca w Polsce

1 lipca oficjalnie dwóch skandynawskich liderów rynku IT i sustainability – Cybercom Group oraz Knowit – połączyło swoje siły. Fuzja obejmuje także polski oddział Cybercom zlokalizowany w Warszawie, Łodzi oraz Bydgoszczy, który stał się częścią nowo utworzonej jednostki Knowit Connectivity.

Cybercom Poland Sp. z o.o. zmieni nazwę na Knowit Poland Sp. z o.o. i stanie się częścią jednej z największych firm IT w Europie, która po fuzji będzie zatrudniać łącznie ok. 3800 osób w sześciu krajach: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Niemczech i w Polsce.

Dzięki fuzji powstała potężna organizacja, która pod hasłem Makers of Sustainable Future zaproponuje bardziej kompleksowe rozwiązania dla klientów w obszarze cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Połączona oferta obydwu firm jest bowiem odpowiedzią na potrzeby klientów – z jednej strony zapewnić stabilny rozwój biznesu, z drugiej zaś uwzględnić potrzeby społeczeństwa i środowiska. Naprzeciw wychodzi im nowy skandynawski powerhouse. Dotychczasową ofertę Knowit w obszarze strategicznego podejścia do transformacji cyfrowej i proponowanych systemów IT uzupełni Cybercom, który wnosi do firmy technologiczny know-how w obszarze tworzenia „zielonego” oprogramowania.

Jan Matulewicz, Managing Director Cybercom Poland (wkrótce Knowit Poland) widzi w fuzji szansę na dalszy rozwój polskiej spółki.

– Dzięki połączeniu nasza oferta technologiczna powiększy się o obszary, w których dotychczas nie byliśmy obecni. Będzie się to wiązało z realizacją projektów dla nowych klientów, a co za tym idzie spodziewamy się dalszego wzrostu zatrudnienia. To, co się nie zmieni, to silne skupienie wokół rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi. Obydwie firmy od wielu lat stawiały ten aspekt w centrum uwagi. Efekt synergii wiedzy i kompetencji zaowocuje tym, że będziemy w stanie jeszcze bardziej spełniać wymagania biznesowe naszych klientów w zakresie cyfryzacji, odpowiadając jednocześnie potrzebom społeczeństwa i środowiska.