Pozostałe

Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci

„Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” to nowy program edukacyjny Samsung, który stanowi odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem dzieci online, a także motywuje do wspólnego działania na rzecz cyfrowego dobrostanu w domu i w szkole. Jest skierowany do dzieci w wieku 7-9 lat, do ich rodziców, opiekunów, a także do nauczycieli i szkół. W ramach programu można korzystać z bogatych zasobów edukacyjnych, wziąć udział w szkoleniach dla nauczycieli oraz przeprowadzić lekcje nt. cyfrowej higieny. Nabór szkół do programu odbywa się w dwóch turach: pierwsza trwa do 22 stycznia, druga od 23 stycznia do 31 marca 2024 r. Partnerem inicjatywy jest Wirtualna Polska


Jak najmłodsi powinni korzystać z Internetu? Co zrobić, aby czuli się tam bezpieczni? Tego typu pytania pewnie niejednokrotnie zadają sobie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jednak świat cyfrowy nie czeka, aż dzieci osiągną pewną dojrzałość. Najmłodsze pokolenia rodzą się i dorastają w otoczeniu technologii i urządzeń cyfrowych. Zapewnienie im bezpiecznych warunków rozwoju w cyfrowym świecie i zadbanie o odpowiedni balans między światem online i rzeczywistym staje się nie lada wyzwaniem zwłaszcza dla rodziców i nauczycieli.  

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie nowy program edukacyjny Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci. Głównym celem inicjatywy jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dzieci i dorosłych w cyfrowym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych urządzeń. Inicjatywa będzie uzupełnieniem treści z zakresu edukacji cyfrowej zawartych w podstawie programowej w szkołach.

 

Stacja Galaxy to program, który opiera się na wiedzy i doświadczeniach nauczycieli, pedagogów i ekspertów. Na stronie stacjagalaxy.pl można znaleźć bezpłatne materiały do pobrania, takie jak np. scenariusz lekcji dla nauczycieli pt. „Smartfon marzeń” czy Karty dla rodziców do pracy z dzieckiem. Ponadto w ramach programu odbywać się będą liczne szkolenia dla nauczycieli zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, webinary, konsultacje z trenerami kompetencji cyfrowych. Celem szkoleń będzie wzmocnienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, higieny cyfrowej oraz promocji zdrowego korzystania z technologii wśród dzieci i rodziców.

 

– Jako odpowiedzialny producent mobilnych technologii, Samsung nie tylko stawia na jakość naszych urządzeń, ale również dba o edukację dzieci, ucząc bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie. Stacja Galaxy jest kwintesencją działań podejmowanych przez Samsung na rzecz dobrych nawyków online i zrównoważonej komunikacji oraz konsumpcji czasu spędzanego w sieci. To również program, który poszerzy wiedzę nauczycieli oraz wesprze rodziców, tworząc przestrzeń wymiany dobrych praktyk, pytań i refleksji – powiedziała Marta Trojanowska, liderka projektu i Senior Marketing Manager w Samsung Electronics Polska.

 

– Dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci, co stawia nam nowe wyzwania. Chcemy pomóc im wykorzystywać wszystkie zalety Internetu, jednocześnie chroniąc ich bezpieczeństwo i prywatność, dlatego z entuzjazmem i optymizmem przyłączamy się do tej ważnej inicjatywy. Jako największy wydawca mediów online w Polsce chcemy dzielić się narzędziami i wiedzą o cyberbezpieczeństwie. Bezpieczeństwo w sieci to jeden z kluczowych celów Wirtualnej Polski, który zawarliśmy w strategii zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata – mówi Agata Chaber, specjalistka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Wirtualnej Polsce Holding.

 

Co więcej, szkoły podstawowe z całej Polski mogą zgłaszać się do aktywnego udziału w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego który jest dostępny do 31 marca br. Zakwalifikowane szkoły realizują min. 3 warsztaty w klasie z dziećmi z pomocą specjalnie przygotowanych w tym celu scenariuszy. Wcześniej nauczyciele biorą udział w szkoleniach. Program uwzględnia też rolę rodziców włączając ich w działania szkoły związane z bezpieczeństwem i higieną cyfrową dzieci. Szkoły uczestniczące w programie będą mogły na zakończenie otrzymać certyfikat udziału w programie Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci. Partnerem programu jest Wirtualna Polska.