Inne

Sztuczna inteligencja oczami marketingowców

Z badań wynika, iż pracownicy działów marketingu szacują, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im zaoszczędzić ponad pięć godzin pracy tygodniowo – równowartość ponad miesiąca rocznie*. Jednak, choć postrzegają tę technologię jako zmieniającą ich rolę w miejscu pracy, to zauważają jednocześnie potrzebę ludzkiego nadzoru, konieczność bazowania na zaufanych danych oraz szkoleń – jako krytycznych elementów dla pomyślnego jej wykorzystania.


Salesforce przeprowadził ankietę wśród ponad 1000 pracowników działów marketingu w ramach serii Generative AI Snapshot Series. Wyniki pokazały, że 51% z nich już korzysta** z generatywnej sztucznej inteligencji. Kolejne 22% planuje wykorzystać ją w najbliższym czasie, co daje łącznie prawie trzy czwarte marketerów.

Jednak ponad jedna trzecia z ankietowanych (39%) twierdzi jednocześnie, że nie wie, jak bezpiecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. Zgłaszają oni obawy co do jej dokładności i potrzeby ludzkiego nadzoru, a także konieczności odpowiednich szkoleń i bazowania na zaufanych danych

 

Od personalizacji po produktywność – marketerzy twierdzą, że generatywna sztuczna inteligencja zmienia ich rolę

Marketerzy korzystający z generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystują ją obecnie to takich zadań jak tworzenie treści (76%) i pisanie tekstów (76%). Jednak wielu z nich widzi na horyzoncie gruntowne zmiany w swojej pracy, a 53% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja „zmienia zasady gry”. Respondenci upatrują w SI zdolności do przekształcania sposobu analizowania danych, personalizowania treści komunikatów, tworzenia kampanii marketingowych oraz budowania/optymalizacji strategii SEO.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji marketerzy oczekują również oszczędności czasu i możliwości skupienia się na bardziej strategicznej pracy:

  • 71% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja przejmie czasochłonne zadania
  • 71% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im skupić się na bardziej strategicznych wyzwaniach.

 W rzeczywistości szacują, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im zaoszczędzić ponad pięć godzin tygodniowo – równowartość ponad miesiąca rocznie* w pracy.

 

Dokładność i jakość SI to główne obawy

Dokładność i jakość zależą od danych. Aż 67% marketerów twierdzi, że dane ich firmy nie są odpowiednio skonfigurowane pod kątem generatywnej sztucznej inteligencji – mimo że podobna liczba (63%) twierdzi, że zaufane dane klientów są ważne dla pomyślnego wykorzystania SI w pracy.

Jest to opinia powtarzana także przez ekspertów. Według Clary Shih, dyrektora generalnego Salesforce ds. sztucznej inteligencji, „dane są paliwem dla sztucznej inteligencji”

Bez wysokiej jakości, zaufanych danych staje się ona „śmieciem na wejściu i śmieciem na wyjściu”. Sztuczna inteligencja czerpiąca ze źródeł danych, które są nieistotne, niereprezentatywne lub niekompletne może dostarczać toksyczne wyniki, generować uprzedzenia czy całkowicie błędne wnioski – powiedziała Clara Shih

71% marketerów uważa również, że brak w SI ludzkiej kreatywności i wiedzy kontekstowej, co jest potencjalną przeszkodą w pomyślnym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w miejscu pracy. W rezultacie 66% marketerów twierdzi, że do pomyślnego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji niezbędny jest ludzki nadzór.

 

Marketerzy potrzebują szkoleń, aby wykorzystać potencjał SI

Chociaż pracownicy działów marketingu są podekscytowani możliwościami generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie przekształcania ich pracy, wielu z nich czuje się nieprzygotowanych do pełnego jej wykorzystania, a 43% twierdzi, że nie wie, jak uzyskać największą wartość z tej technologii.

Pomimo, że 54% marketerów uważa, iż programy szkoleniowe w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji są ważne, aby mogli z powodzeniem wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję w swojej roli, to aż 70% z nich twierdzi, że ich pracodawca nie zapewnia jeszcze szkoleń w zakresie wykorzystania SI.

 

Metodologia badania

Salesforce przeprowadził badanie na temat generatywnej SI we współpracy z YouGov w dniach 18-25 maja 2023 roku. Obejmowało ono ponad 4 135 pełnoetatowych pracowników z działów sprzedaży, usług, marketingu i handlu. Powyższe dane odzwierciedlają odpowiedzi od 1029 pełnoetatowych marketerów reprezentujących firmy różnej wielkości i z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Ankieta została przeprowadzona online. Dane zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich pełnoetatowych pracowników w USA, Wielkiej Brytanii i Australii (w wieku 18+).

*(średnio 5 godzin tygodniowo zaoszczędzonych dzięki „generatywnej sztucznej inteligencji” x 52 tygodnie w roku) / 8-godzinny dzień pracy= średnio 32,5 dnia lub ponad miesiąc oszczędności rocznie

** wykorzystali generatywną sztuczną inteligencję w swoich przepływach pracy lub eksperymentują z nią w pracy.