BiznesNowe Technologie

Usługi symulacji wtrysku, analiza moldflow – konstrukcja i budowa form wtryskowych

symulacji wtrysku
PAWFORM, jako narzędziownia, oferuje usługi budowy form wtryskowych a także modyfikacji oraz serwisu narzędzi posiadanych przez naszych Klientów. W zakresie nowych narzędzi oferujemy nie tylko etap budowy samej formy wtryskowej ale także kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie całego projektu. Działalność firmy PAWFORM obejmuje również sprzedaż i wdrożenia oprogramowania do symulacji wtrysku Moldex3D.

 

 

 

 

 

 

 

Firma  PAWFORM jako główny partner Moldex3D w Polsce oferuje użytkownikom różne rodzaje wsparcia technicznego w trakcie wdrożenia oprogramowania, w ramach obsługi serwisowej a także staramy się dzielić naszymi doświadczeniami praktycznymi na co dzien. 

 

Głównymi obszarami usług związanych z symulacją wtrysku są:

  • analiza moldflow obejmująca optymalizację detali, zaprojektowanych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • optymalizacja form wtryskowych w aspekcie układów doprowadzenia tworzywa, układów chłodzenia czy optymalizacji procesu wtrysku

Dzisiaj przedstawialiśmy Państwu bliżej obszar związany z optymalizacją form wtryskowych. 

W symulacji wtrysku możemy przeprowadzić między innymi optymalizację formy wtryskowej, która polega głównie na ocenie geometrii układu doprowadzenia tworzywa, zapewnia jednocześnie zbalansowanie tzw. formy familijnej, pozwala także zweryfikować konstrukcje układu doprowadzenia przy zjawisku, które nazywamy ” melt flipper”

Istotnym jest też ocena całego projektu pod kątem rozkładu temperatury, analiza termiczna detalu jest czynnikiem bardzo istotnym, jednakże dobrze zaprojektowany układ chłodzenia pozwoli odbierać ciepło od elementów formujących. Kiedy  przeprowadzamy tzw. analizę rozkładu temperatury musimy być świadomi, że bazujemy na samej geometrii detalu, w takim przypadku możemy założyć, że rozkład temperatury na elementach formujących jest jednorodny. W rzeczywistości tak z reguły nie jest, układ doprowadzenia tworzywa ma specjalną konstrukcję, która pozwala odbierać ciepło z każdego elementu jednorodnego. W efekcie końcowym bardzo ważne jest, aby symulacja wtrysku obejmowała pełną analizę, bazując na zaprojektowanej geometrii układu chłodzenia, tak abyśmy mogli określić temperaturę formy na powierzchni formującej. 

Jeśli chodzi o zakończenie całego etapu symulacji wtrysku, tutaj musimy skupić się na prędkości wtrysku, czas oraz ciśnienie docisku. Pozwoli to nam uzyskać bardzo małe deformacje oraz skróci tak  istotny dla produkcji czas cyklu. 

Uwzględniając wymagania klienta odnośnie jakości detalu oraz aspektów wizualnych, przeprowadzamy analizę DFM która daje nam odpowiedzi na pytania czy detal jest możliwy do wykonania czy nie, czy linia podziału lub pochylenia są prawidłowe. Symulacja wtrysku pozwala nam ocenić czy przyjęty punkt wtrysku jest bezpieczny pod kątem powstawania linii łączenia, pułapek powietrznych czy defektów związanych z lokalnym rozkładem temperatury. Analizując czas chłodzenia wypraski jesteśmy w stanie wykryć niedoskonałości w konstrukcji detalu wynikające z lokalnych zgrubień ścianek, dzięki czemu pomagamy klientom redukować czas cyklu oraz poprawiać jakoś związaną z deformacjami czy defektami wizualnymi.

SYMULACJA WTRYSKU

MOLDEX3D

PAWFORM NARZEDZIOWNIA