Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W ramach konsultacji Państwowy Instytut Badawczy NASK wspólnie z Krajowym Instytutem Mediów zaprezentował architekturę systemu oraz przykładowe analizy danych, pobranych od operatorów sieci kablowych na bazie prawie 500 tysięcy dekoderów. Uczestnikami marcowego spotkania było blisko 100 kluczowych przedstawicieli rynku. W ramach konsultacji zostały również przeprowadzone indywidualne spotkania z interesariuszami programu, tj.: nadawcami telewizyjnymi,  izbami gospodarczymi zrzeszającymi operatorów (PIKE, ZTK), reklamodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych oraz KBR – Komitetem Badań Radiowych.

W wyniku konsultacji, przeprowadzonych w lutym i marcu 2021 roku, Państwowy Instytut Badawczy NASK zbadał zainteresowanie rynku potencjalnymi produktami, opierając się na wynikach analiz danych RPD. Przeprowadzono pogłębione wywiady z przedstawicielami nadawców, operatorów, reklamodawców, domów mediowych oraz agencji reklamowych. W oparciu o odbyte konsultacje oraz zrealizowane badania, w najbliższym czasie zostaną opracowane wstępne modele obrotu danymi RPD przez operatorów i nadawców. Będą one  jednocześnie uwzględniały potrzeby reklamodawców.

Prace badawczo-rozwojowe, mające na celu stworzenie ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD, Państwowy Instytut Badawczy NASK realizuje na  mocy umowy podpisanej w lipcu 2020 roku z Krajową Radę Radiofonii i Telewizji  w ramach Programu Telemetria Polska.