BiznesGospodarkaWiadomości

Wielcy inwestorzy coraz częściej wybierają fundusze hedgingowe

fundusze
Coraz więcej inwestorów inwestuje w fundusze hedgingowe. Obecnie robią to, by chronić swoje portfele inwestycyjne przed zagrożeniem inflacyjnym. Według wielu badań fundusze hedgingowe zarządzają już aktywami wartymi **blisko 4 biliony dolarów, a liczba inwestorów kupujących alternatywne aktywa wciąż rośnie**. Zarządzający funduszami hedgingowymi są bardzo optymistyczni jeśli chodzi o to, jak będzie im się wiodło w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 

Vidrio Financial przeprowadziło badanie alokacji rynkowej. Wyniki badania sugerują, że obawy związane z inflacją w pierwszej połowie 2021 roku prowadzą do zwiększenia alokacji w alternatywne klasy aktywów, jak fundusze hedge i private equity. Badanie Vidrio Financial Allocator Market Survey zostało przeprowadzone pod koniec czerwca 2021 roku i wzięło w nim udział 4 500 inwestorów instytucjonalnych, którzy łącznie zarządzają aktywami o wartości 100 miliardów dolarów. 60% inwestorów było zlokalizowanych w Ameryce Północnej, a pozostali w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Badanie wykazało, że 1 na 10 inwestorów „znacząco skorygował” swoje alokacje tak, aby ich portfel składał się w większym stopniu z aktywów alternatywnych, aby ochronić go przed inflacją. Ponad dwie trzecie inwestorów, czyli 70%, dokonało jedynie „umiarkowanych korekt”. Około 20% ankietowanych inwestorów nie dokonało jeszcze korekty swojego portfela, ale planuje to zrobić. Około 44% respondentów stwierdziło, że najsilniej lokuje środki w fundusze surowcowe, podczas gdy 33% wybrało makro fundusze hedgingowe.

Gygmy Gonnot, dyrektor zarządzający w Vidrio Research, powiedział: „Zmieniające się otoczenie rynkowe okazało się być dobrodziejstwem dla alokacji alternatywnych.” Rosnące siły inflacyjne doprowadzą do dalszego wzrostu wartości alokacji, powiedział. Dalej zauważył: „Wielu dużych inwestorów instytucjonalnych dokonało zmian w swoich portfelach, aby pomóc im przezwyciężyć potencjalne krótkoterminowe problemy inflacyjne. Jednocześnie wielu inwestorów uważa, że po 40-letniej hossie, jakikolwiek wzrost inflacji nie ma znaczącego wpływu na ogólny zwrot z portfela.”

Według kolejnych badań przeprowadzonych przez BarclayHedge i Hedge Fund Research, napływ aktywów netto do sektora funduszy hedgingowych nabiera tempa. Nowe dane uzyskane przez BarclayHedge sugerują, że w maju inwestorzy zainwestowali w fundusze hedgingowe aż 36 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 55% miesiąc do miesiąca, gdyż w kwietniu do funduszy hedgingowych napłynęło 23,3 miliarda dolarów.

Ponadto Hedge Fund Research podał, że łączny kapitał w branży funduszy hedgingowych osiągnął prawie 4 biliony dolarów na koniec drugiego kwartału 2021 roku. Jest to wzrost o 360 miliardów dolarów od początku roku.

Fundusze hedgingowe zarządzają obecnie aktywami o wartości 3,96 biliona USD. W ciągu ostatnich 5 kwartałów jest to wzrost o ponad bilion dolarów. W rzeczywistości, w pierwszym kwartale 2020 roku, podczas zawirowań na rynku wywołanych pandemią, wartość aktywów pod zarządem funduszy hedgingowych spadła poniżej 3 bilionów dolarów. Jeśli chciałbyś zdywersyfikować portfel to warto też zapoznać się z funduszami surowcowymi etf, które dobrze korelują w otoczeniu rosnącej inflacji.

Kenneth Heinz, prezes Hedge Fund Research, powiedział: „Wiodące instytucje na świecie nadal przeznaczają i zwiększają swoje środki na fundusze hedgingowe. Postrzegają to jako idealny mechanizm do oportunistycznego uczestniczenia w tych silnych trendach przy jednoczesnym zachowaniu taktycznej elastyczności i dostosowaniu się do niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego.”

 

Rosnący optymizm dla branży funduszy hedgingowych

Kolejnym dowodem na wzrost optymizmu w branży w drugim kwartale 2021 roku są najnowsze dane z tak zwanego „Hedge Fund Confidence Index”, opracowanego przez AIMA, Simmons & Simmons oraz Seward & Kissel. Optymizm wzrósł również o 40% w pierwszym kwartale tego roku – wynika z danych tego Indeksu. Według Indeksu optymizm co do funduszy hedgingowych i ich wyników w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest „najwyższy od wielu lat „.

Co kwartał Hedge Fund Confidence Index mierzy zaufanie funduszy hedgingowych do ich perspektyw ekonomicznych na nadchodzący rok. Około 300 funduszy hedgingowych, które łącznie zarządzają aktywami o wartości około 1 biliona dolarów, odpowiada na pytania dotyczące perspektyw pozyskiwania kapitału, generowania przychodów i zarządzania wydatkami, wraz z ogólną prognozą wyników funduszy na nadchodzący rok. Następnie oceniają swoją pewność siebie w skali od +50 (najwyższy poziom pewności ekonomicznej) do -50. 0 oznacza neutralny poziom zaufania.

Średni poziom zaufania funduszy hedgingowych w drugim kwartale tego roku wyniósł +19,51. W porównaniu z pierwszym kwartałem jest to wzrost z +18,4. Mniej więcej połowa respondentów oceniła swoją pewność siebie w przedziale od +11 do +20, a 30,8% zarządzających funduszami hedgingowymi w przedziale od +21 do +30.

Pozytywny sentyment w branży funduszy hedgingowych jest napędzany przez zdrowe zyski. Pierwsza połowa roku przyniosła średni wzrost o 10%, co jest najlepszym wynikiem pierwszego półrocza od dwudziestu lat. Przyczynia się do tego również poprawa perspektyw ekonomicznych związana z udanymi szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednakże, zarządcy funduszy hedgingowych z całego świata wyrazili zwiększone zaufanie.

Najwyższy poziom zaufania był wśród powierników z Ameryki Północnej (+22,5). Za nimi uplasowały się fundusze z regionu Azji i Pacyfiku (+18,2), a następnie z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (+17,7). Patrząc na dane pod kątem stosowania różnych strategii, największe zaufanie mają zarządzający funduszami hedgingowymi stosujący strategie „multi „.

Fundusze hedgingowe inwestujące w akcje korzystają z kolei z „przewagi, jaką daje dyslokacja rynku i wysoka zmienność”. Obszary, które radziły sobie szczególnie dobrze, takie jak bio-technologia, opieka zdrowotna i technologia napędzały sektor.

Okazuje się, że globalne strategie makro skorzystały w szczególności z roli, jaką odegrały w przezwyciężaniu zagrożeń inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Towarzysząca temu zmienność cen akcji i surowców jest zazwyczaj dobrym sygnałem dla funduszy makro, które w takim środowisku mogą osiągać lepsze wyniki.

**Badanie wykazało, że wysokie zyski pomagają pobudzić „renesans” funduszy hedgingowych wśród inwestorów**, przy czym inwestorzy coraz częściej postrzegają fundusze hedgingowe jako „skuteczny sposób” na wejście na rynek kryptowalut i strategie, które spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG). Udział funduszy hedgingowych w rynku kryptowalut będzie prawdopodobnie „katalizatorem dla rozwoju nowych strategii inwestycyjnych”.

Inwestorzy coraz bardziej skupiają się na zaletach, które fundusze hedgingowe mogą im zaoferować. W szczególności fundusze hedgingowe są w stanie zarządzać ryzykiem związanym ze zmiennością rynku. Heterogeniczność strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych zapewnia najlepszy potencjał dla znaczącej dywersyfikacji i najwyższy potencjał dla osiągania lepszych wyników.