InneBiznes

Zarządzanie Ryzykiem Cybernetycznym

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, budowanie cyberodporności stało się priorytetem dla firm. W praktyce oznacza to nie tylko zapobieganie i wykrywanie zagrożeń, ale także przygotowanie na incydenty, odpowiednie reagowanie na nie i eliminowanie ich skutków. Jednak, jak wynika z raportu Barracuda Networks, tylko 43% firm uważa, że skutecznie radzi sobie z ryzykiem cybernetycznym.


 

Proces Budowania Cyberodporności

Budowanie cyberodporności jest skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno technologii, jak i ludzi. Kluczowym elementem tego procesu jest zdolność organizacji do zapobiegania, wykrywania i reagowania na cyberataki.

 • Ciągła Ocena Ryzyka: Regularne oceny ryzyka pozwalają na identyfikację nowych zagrożeń i słabych punktów w systemach bezpieczeństwa.
 • Aktualizowanie Zabezpieczeń i Polityk: Stałe dostosowywanie zabezpieczeń do aktualnej sytuacji firmy i ewoluujących zagrożeń jest niezbędne.
 • Szkolenia Pracowników: Edukowanie pracowników w zakresie identyfikowania zagrożeń i właściwego reagowania na nie jest kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks, podkreśla, że zarządzanie bezpieczeństwem powinno być priorytetem i integralną częścią strategii całej organizacji. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje przygotowanie i wdrożenie spójnych polityk i programów bezpieczeństwa, strategii reagowania na incydenty oraz inwestycje w szkolenia pracowników.

Wyzwania w Zarządzaniu Ryzykiem Cybernetycznym

Badanie Barracuda Networks „Cybernomics 101″ pokazuje, że wiele firm ma trudności z efektywnym zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym:

 • Tylko 43% firm uważa, że skutecznie radzi sobie z ryzykiem cybernetycznym.
 • 10% firm nie ma planu reagowania na incydenty.
 • 35% mniejszych firm twierdzi, że kadra zarządzająca nie postrzega cyberataków jako istotnego ryzyka.
 • 25% mniejszych firm przyznaje, że kadra zarządzająca nie jest na bieżąco informowana o zagrożeniach.
 • 49% przedsiębiorstw z sektora MSP ma trudności z wdrażaniem polityk bezpieczeństwa, takich jak silne uwierzytelnianie czy kontrola dostępu.
 • 38% większych firm zmaga się z problemami budżetowymi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
 • 35% większych firm brakuje wykwalifikowanych specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem.
 • Jedynie 23% największych firm jest gotowych przetestować swoje plany reagowania na zagrożenie.

Ossowski zauważa, że problemem w zarządzaniu bezpieczeństwem nie są technologie, ale ludzie. Brakuje przepływu informacji oraz świadomości ryzyk. Kluczowe jest budowanie cyberświadomości wśród liderów biznesowych, którzy mogą wpływać na swoje zespoły i dbać o przekazywanie najważniejszych informacji.

Jak Ocenić Ryzyko Cybernetyczne?

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem cybernetycznym, firma powinna zidentyfikować:

 • Zagrożenia: Okoliczności lub wydarzenia, które mogą zaszkodzić działalności oraz integralności zasobów. Mogą to być cyberataki czy naruszenia danych.
 • Słabe punkty: Słabości w systemach i procedurach, które narażają organizację i mogą zostać wykorzystane przez atakujących.
 • Prawdopodobieństwo: Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia.
 • Ryzyko: Potencjalne niekorzystne skutki, w tym straty finansowe, utrata danych czy szkody wizerunkowe.

Na tej podstawie organizacja może ustalić poziom ochrony, jakiego potrzebuje, wyznaczyć priorytety i zaplanować dalsze działania. Świadome decyzje dotyczące zarządzania ryzykami i łagodzenia ich skutków są kluczowe dla skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami.

Podsumowanie

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym jest procesem ciągłym, wymagającym regularnej oceny i aktualizacji strategii bezpieczeństwa. Edukacja pracowników i budowanie świadomości ryzyk wśród kadry zarządzającej to fundamenty skutecznego zarządzania bezpieczeństwem. Inwestycje w technologie, szkolenia i rozwój polityk bezpieczeństwa są niezbędne, aby zwiększyć cyberodporność firmy i skutecznie chronić przed zagrożeniami cybernetycznymi.