Biznes

Salesforce – Jak SI może pomóc w handlu detalicznym?

Sprzedawcy detaliczni mierzą się z inflacją, kradzieżami czy choćby wysoką rotacją pracowników. Jednocześnie borykają się z niskimi marżami i koniecznością zwiększania przychodów. Dzięki danym, sztucznej inteligencji i systemowi CRM nowe rozwiązania Salesforce dedykowane handlowi detalicznemu dają sprzedawcom narzędzia, których potrzebują, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom, zwiększyć produktywność, zapewnić rentowność i wzrost czy utrzymać zaufanie klientów.


Sprzedawcy detaliczni często operują na niskich marżach, gdzie wydajność i współpraca są kluczem do utrzymania rentowności. Nowe rozwiązania oparte na danych, sztucznej inteligencji i platformie Customer 360 pomagają sprzedawcom stawić czoła niektórym wyzwaniom i możliwościom, z którymi spotykają się na co dzień. Dzięki nim mogą z zyskiem zwiększać lojalność klientów i udziały w rynku – powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny ds. handlu detalicznego i towarów konsumpcyjnych.

 

Generuj nowe przychody z reklam dzięki Salesforce for Retail Media

Przewiduje się, że wydatki na reklamę w sieciach detalicznych osiągną 100 miliardów dolarów do 2026 r., w porównaniu do 45 miliardów dolarów w 2023 r.

Dzięki innowacjom dostępnym w Salesforce for Retail Media sprzedawcy detaliczni mogą generować nowe przychody z reklam i skalować działalność medialną, korzystając z narzędzia Einstein Media Planner. W sposób zautomatyzowany sztuczna inteligencja generuje media plany dla marek, które chcą reklamować się w cyfrowych kanałach sprzedawcy.

Przykładowo duży sprzedawca z kategorii drogeria, który chce sprzedać w swojej witrynie internetowej przestrzeń reklamową milenijnej marki produktów do pielęgnacji skóry, może użyć Salesforce for Retail Media do stworzenia media planu dostosowanego do potrzeb marki produktów do pielęgnacji skóry. Korzystając z narzędzia Einstein Media Planner, sprzedawca może analizować dane dotyczące odbiorców i wyniki wcześniejszych zapytań ofertowych, aby automatycznie wygenerować plan rekomendujący najlepsze miejsca docelowe reklam oraz dotrzeć z przekazem do grupy docelowej np. do kobiet w wieku od 25 do 35 lat. Następnie może on wykorzystać Data Cloud do wygenerowania segmentów odbiorców i aktywować kampanię.

 

Wgląd w ubytki zapasów dzięki rozwiązaniu Salesforce Retail Theft

W 2022 r. ubytki zapasów, w tym kradzieże, spowodowały straty w wysokości 112,1 mld dolarów w Ameryce Północnej, w porównaniu z 93,9 mld dolarów w 2021 r.

Dzięki rozwiązaniu Salesforce Retail Theft sprzedawcy detaliczni mogą lepiej zrozumieć dane dotyczące ubytków i uzyskać wgląd w kategorie i lokalizacje, których to dotyczy. Korzystając z funkcji TableauMuleSoftCommerce Cloud i Slack możliwe staje się zintegrowanie odpowiednich danych, zanalizowanie ich oraz zainicjowania przepływów pracy w celu podjęcia działań. Szeroki ekosystem partnerów ISV i SI, takich jak PwCForter i ThinkLP, zapewnia zaawansowane rozwiązania pomagające stawić czoła tym wyzwaniom, w tym zapobieganiu oszustwom, kradzieżom i stratom, zarządzanie incydentami, audyty zgodności i nie tylko.

Przykładowo pracownik centrali może śledzić i przeglądać dane, takie jak sprzedaż, straty oraz zwroty, na poziomie regionalnym i poszczególnych sklepów. Jeśli wystąpi problem z zapasami, może zainicjować działania, aby powiadomić kierownictwo i managerów sklepów oraz zalecić działania mające na celu zaradzeniu sytuacji.

 

Większa efektywność operacyjna dzięki produktywności pracowników

Odpowiednio zaangażowani pracownicy są katalizatorami wzrostów – odpowiadają oni za 53% wzrost przychodów na osobę na każdą przepracowaną godzinę oraz 45% wzrost zysków. Pracownicy pierwszej linii sprzedaży detalicznej korzystają jednak średnio z 12 systemów każdego dnia w swojej pracy. 

Dzięki rozwiązaniu Salesforce Retail Employee Productivity sprzedawcy detaliczni mogą uprościć wdrażanie nowych osób, szkolenia, optymalizować operacje i punkty pomocy technicznej pracowników, a także zwiększać produktywność oraz usprawniać współpracę. Innowacyjne rozwiązania takie jak Service Cloud i Slack AI pomagają pracownikom generować wątki wiadomości i podsumowania rozmów, aktualizować dane dotyczące sprzedaży klientów oraz korzystać z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, aby szybko znaleźć odpowiedzi na pytania klientów.

Przykładowo pracownik może natychmiast dowiedzieć się o błyskawicznej wyprzedaży, korzystając z podsumowania Slacka wygenerowanego przez sztuczną inteligencję i przypomnieć klientowi o aktualnej promocji. Korzystając z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, może równie szybko uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące produktu lub marki. 

 

Usprawnione zarządzanie lokalizacją i obiektami dzięki Salesforce Retail Real Estate

Specjaliści zgłaszają, że około 20% czasu pracowników jest obecnie poświęcane na zadania o niskiej produktywności, takie jak śledzenie informacji lub dokumentowanie ich na papierze. Dzięki rozwiązaniu Salesforce Retail Real Estate sprzedawcy detaliczni otwierający nowe lokalizacje, odnawiający sklepy lub zarządzający operacjami w obiektach mogą zintegrować zarządzanie projektami, współpracę i automatyzację przepływu pracy na jednej platformie.

Sprzedawca detaliczny może korzystać ze Slacka, aby przyspieszyć koordynację różnych aspektów uruchomienia sklepu, takich jak budowa, pozwolenia i merchandising z osobami trzecimi. Umożliwia to usprawnienie pracy zespołowej oraz komunikacji w celu szybszego ukończenia projektów, remontów lub napraw.

Korzystając z wyszukiwania konwersacyjnego opartego na sztucznej inteligencji w Slack i Service Cloud, regionalny kierownik operacyjny w sklepie fitness może łatwo uzyskać dostęp i udostępniać informacje, których technicy serwisowi potrzebują do wykonania zadań na miejscu, takich jak instalacja nowego sprzętu fitness lub naprawa zepsutych maszyn. Co prowadzi do usprawnienia przepływu informacji oraz serii procesów, które mają realny wpływ na funkcjonowanie, a w konsekwencji rentowność biznesu.