Biznes

Szukasz finansowania dla start-upu typu deep-tech?

Z danych za rok 2022 wynika, że w krajach Grupy Wyszehradzkiej funkcjonuje 258 deeptechowych startupów, z czego aż 60% to spółki rozwijające się w Polsce. To podmioty, które idą o krok dalej, jeśli chodzi o innowacje. Są one często przełomowe, poprzedzone latami badań naukowych. Nowatorskie rozwiązania, proponowane przez deep-tech, służą do rozwiązania kluczowych problemów dzisiejszego świata – m. in. w zakresie zmian klimatycznych, ochrony zdrowia itd. Tego typu firmy mają więc szansę na osiągnięcie sukcesu i zdominowanie rynku, jednak, aby spełnić swoje ambicje, potrzebują dobrej strategii finansowej i odpowiedniego wsparcia. Jesteś w tym gronie? Poznaj programy dotacyjne, które w tym pomogą.


Czym jest deep-tech?

Sam termin deep-tech nie jest łatwy do zdefiniowania, dlatego też nie istnieje jedna, obowiązująca definicja. Według Massachusetts Institute of Technology (MIT), jeśli innowacja polega na dopasowaniu problemów (potrzeb klientów lub możliwości) do rozwiązań (technologii, modeli biznesowych itp.), to deep tech stanowi część tych rozwiązań, opartą na przełomowych odkryciach i inżynierii.

Deep-tech to złożone zagadnienie. Moim zdaniem, aby zrozumieć jego istotę, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii – zauważa Jakub Żbikowski, Partner w Grupie Innology, wspierającej spółki deep-tech w aplikowaniu o środki unijne na badania, rozwój i innowacje, ekspert ds. programów międzynarodowych.  – Po pierwsze, deep-tech wynika z odkryć naukowych, zaawansowanej inżynierii i wymaga znaczących wysiłków badawczych. Obejmuje innowacje, które przesuwają granice wiedzy poza to, co już jest znane. To spojrzenie, w którym unika się rutynowego, ustandaryzowanego podejścia do badań i rozwoju, co wymaga stosowania nowatorskich metodologii. Z tego też względu często jest interdyscyplinarne. Deep-tech stawia sobie często za cel rozwiązywanie najtrudniejszych problemów i radzenie sobie z najważniejszymi wyzwaniami naszych czasów. Ma potencjał do przekształcania istniejących branż i rynków, ale z uwagi na swój złożony charakter, wymaga więcej czasu i często pieniędzy, aby wejść na rynek – tłumaczy ekspert.

Innowacyjne start-upy z obszaru deep-tech często napotykają wyzwania finansowe na wczesnym etapie rozwoju. Inwestycje w deep-tech są postrzegane jako znacznie bardziej ryzykowne niż tradycyjne inwestycje VC, bo są dużo bardziej kapitałochłonne, kierowane na rynki, które dopiero się tworzą i zwracają się w znacznie dłuższym okresie. Niemniej w kontekście niestabilnej gospodarki nabierają strategicznego charakteru, czego dowodem jest rosnąca liczba programów dotacyjnych, które mogą wspierać rozwój tych przedsiębiorstw. Przyjrzymy się najważniejszym.

 

Dotacje unijne na wyciagnięcie ręki

Unijny program ramowy Horizon Europe ma na celu wspieranie innowacyjności oraz badań naukowych i technologicznych.  W ramach HE dostępne są różne rodzaje grantów i dotacji na projekty badawcze, rozwój technologii oraz innowacje. Program wspiera szeroki zakres dziedzin, w tym sztuczną inteligencję, biotechnologię, nanotechnologię i wiele innych obszarów związanych z deep-tech.

Jednym z ważnych filarów HE wspierającym technologie deep-tech jest EIC (European Innovation Council), zaś flagowym mechanizmem finansowania głębokich technologii jest EIC Accelerator. Program ten oferuje unikalny model wsparcia finansowego dla przełomowych projektów o największym potencjale społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. – Wariantów pomocy jest wiele – od  bezzwrotnych dotacji po różne formy inwestycji kapitałowych, a także formy mieszane – wyjaśnia Jakub Żbikowski z Innology.

Trzeba mieć jednak świadomość, że istnieje wiele innych możliwości uzyskania finansowania dla start-upów deep-tech. Aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie dotacji, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą w opracowaniu optymalnej strategii finansowania rozwoju i komercjalizacji technologii z wykorzystaniem funduszy unijnych. Co konkretnie oferują? – Nasze wsparcie obejmuje szeroki zakres działań. Począwszy od ukształtowania koncepcji projektu, przez dostosowanie jej do wymagań wybranego programu dotacyjnego, po przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenie otrzymanego wsparcia – wylicza Jakub Żbikowski. –  W Innology, działając w ten sposób, pozyskaliśmy dotychczas ponad 700 mln zł na innowacje, badania i rozwój – podkreśla.

 

Wsparcie krajowe – warto po nie sięgnąć

W Polsce możliwości wsparcia rozwoju głębokich technologii oferuje m.in. PARP i NCBR – instytucje wdrażające fundusze europejskie. Programy dotacyjne oferowane przez te instytucje skierowane są do firm, w tym start-upów, m.in. na współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Obecnie jednym z najatrakcyjniejszych instrumentów dotacyjnych finansujących badania, rozwój i innowacje, jest ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. W programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa MŚP, duże firmy, a także konsorcja przedsiębiorstw lub organizacji badawczych i pozarządowych.

Jak zauważa Szymon Łokaj, Partner w Grupie Innology, ekspert ds. programów krajowych: – Warto startować w konkursach dotacyjnych m.in. dlatego, że jest to najtańszy kapitał przeznaczony na finansowanie ryzykownych i kapitałochłonnych projektów R&D, a przy połączeniu np. z kapitałem udziałowym, zapewniającym pokrycie wkładu własnego do projektu dotacyjnego, można pozyskać nawet 20 mln euro dofinansowania, co stanowi do 80% wartości nakładów na R&D.

Na przestrzeni ostatnich lat fundusze europejskie stały się istotnym motorem rozwoju polskich deep-techów. Warto więc śledzić informacje o pojawiających się konkursach, bo dzięki wsparciu z programów takich jak FENG czy Horizon Europe, twój start-up może pozyskać tani, bezzwrotny i nierozwadniający kapitał na rozwój technologii i skalowanie biznesu.